OK
Menu
Om Engelsholm

ELEVSTØTTE

Hvis du er interesseret i et ophold på 12 uger eller mere, kan du måske få økonomisk støtte fra Engelsholms Elevstøtteforening.

Foreningen kan give substantiel økonomisk støtte til økonomisk trængte og/eller særligt motiverede kommende højskoleelever. Der kan i sjældne tilfælde gives op til 50% af elevens egenbetaling, men typisk gives der 200-300 kr i støtte pr uge.

Puljen administreres af et eksternt udvalg af ressourcepersoner med indsigt i skolens særlige kreative og almendannende profil.
Ingen af medlemmerne er ansat på skolen.

Støtten er betinget af, at du gennemfører det af skolen planlagte undervisningsforløb.
Støtten udløses i den sidste halvdel af dit forløb.

Pengene i puljen er kommet via private donationer og fra overskuddet af visse af skolens koncert- og foredragsaktiviteter.

Det samlede støttebeløb opgives til SKAT.

Navn*
CPR-nummer*
Adresse
Postnr. og by
E-mail*
Hovedlinje*
Formålet med højskoleopholdet
Angiv semester, der søges støtte til*

Uddannelses- og jobmæssig baggrund
Beskriv din økonomiske situation (Kopi af årsopgørelse fremsendes efter ønske)