Elevstøtte på dit højskoleophold

Der er forskellige muligheder for at søge om elevstøtte, når du gerne vil på højskoleophold på Engelsholm. Her kan du få et overblik over dine muligheder:

Pitstop for studerende – til nedsat pris

Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for at bremse op og tænke dig om. Måske fordi du er blevet træt, eller måske fordi du er kommet i tvivl: Var det alligevel den rigtige uddannelse? Er du ved at gå i stå? Eller er eksamens- og læsepresset lige nu bare lidt for stort?

Du er ikke den eneste. Der er rigtig mange studerende, der undervejs i studiet får brug for et kvalificeret pusterum, og årsagerne kan være vidt forskellige: Nogen er i tvivl om, hvorvidt de har valgt den rigtige studieretning og leder efter nye uddannelsesveje. Andre kan ikke affinde sig med studieformen på uddannelsen. Og andre igen er egentlig glade for deres studie, men trænger bare til at trække vejret, inden de vender tilbage til bøgerne.

På Engelsholm kender vi jer alle sammen. Og fælles for jer er, at I her får muligheden for at holde ind til siden og tage et pitstop på en kreativ højskole. Her er det lysten, der driver værket. Og måske er et ophold med fokus på fællesskab, nye udfordringer og fagligt samvær netop den saltvandsindsprøjtning, du har brug for for at kunne vende tilbage til bøgerne, afklaret og med ny energi?

På Engelsholm kan du få nedsat skolepengene til 980 kr pr. uge. Få et overblik over prisen for dit højskoleophold her

Sådan søger du Pitstop

Du kan vælge Pitstop, når du tilmelder dig dit højskoleophold. Når du er tilmeldt, skal du sende en kopi af et gyldigt studiekort, for at vi kan oprette dig som Pitstop-elev.

Elevstøtte fra Engelsholm Elevstøtteforening

Hvis du er interesseret i et ophold på 12 uger eller mere, kan du måske få økonomisk elevstøtte fra Engelsholms Elevstøtteforening.

Foreningen kan give substantiel økonomisk støtte til økonomisk trængte og/eller særligt motiverede kommende højskoleelever. Der kan i sjældne tilfælde gives op til 50% af elevens egenbetaling, men typisk gives der 100-300 kr i støtte pr uge.

Puljen administreres af et eksternt udvalg af ressourcepersoner med indsigt i skolens særlige kreative og almendannende profil.
Ingen af medlemmerne er ansat på skolen.

Støtten er betinget af, at du gennemfører det af skolen planlagte undervisningsforløb. Støtten udløses i den sidste halvdel af dit højskoleophold.

Pengene i puljen er kommet via private donationer og fra overskuddet af visse af skolens koncert- og foredragsaktiviteter.

Det samlede støttebeløb opgives til SKAT.

Sådan søger du elevstøtte

Bemærk: Elevstøtte skal søges inden du tilmelder dig.

Støtte til unge uden ungdomsuddannelse

Regeringen har indført en særlig støtte til unge uden ungdomsuddannelse. Støtte gives hvis man har en uddannelsesplan (UU plan), hvor et højskoleophold indgår. Kontakt din UU-vejleder for at høre om mulighederne.

Kommunestøtte

Nogle få danske kommuner yder støtte til højskoleophold - spørg din kommune.

Supplerende kommunestøtte

Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30-årige på kontanthjælp). Kontakt kommunen og hør mere.

Ledige under 25 år

Du kan komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge. Kontakt din A-kasse/Jobcenteret og hør mere.

Dagpenge og kontanthjælp

I forbindelse med aktivering kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcentret eller din kommune.

Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke forhindrer evt. behandling.

Støtte til udenlandske elever fra nordiske lande

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. www.studni.fo tlf:+298 356 800

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/Selvstyret.

Islandske elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø tlf: +45 35 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor www.akmennt.is/nu

Svenske elever kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden, www.csn.se , tlf: +46 60 18 60 00

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighed gennem: Statens lånekasse for utdanning, Oslo www.lanekassen.no , tlf: +47 22 72 67 00

Ugepris efteråret 2019 = 1.450,- DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1.015,- DKK (70%)

Ugepris Foråret 2020 = 1.450,- DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1.015,- DKK (70%)

Price per week Fall 2019 = 1.450,- DKK
Hereby price for education (skolepenge) = 1.015,- DKK (70%)

Price per week Spring 2020 = 1.450,- DKK
Hereby price for education (skolepenge) = 1.015,- DKK (70%)

Finske elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf:+358 9 4542 0800.

Danske, færøske og grønlandske elever kan søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Læs mere her

Engelsholm Højskole

Engelsholm er Danmarks smukkest beliggende højskole og et unikt sted at arbejde med fantasien, eksperimentet, den gode melodi, kunsten og håndværket. Kerne-DNA'et er kreativt skabende linjefag inden for kunst, musik og design – og et klassisk dannelsesprojekt. På Engelsholm finder du undervisning i særklasse, et stærkt fællesskab og grobund for faglig og personlig udvikling.

Ric

Engelsholm er et vidunderligt sted, hvor der både er plads til at drømme og til at afprøve sine drømme. Konfronteret med så smuk natur, rum til kreativ udfoldelse og de lærerige udfordringer der vokser af et højskole-fællesskab, er det svært ikke at blive et bedre menneske.

Ric Nitsch
Elev på linjerne elektronisk musik og sangskrivning i 2012-2013 og 2018

FÅ NYT FRA ENGELSHOLM

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om korte kurser, kulturelle arrangementer, elevhistorier og højskolelivet. Nyhedsbrevet er til dig, der har været på højskole, gerne vil på højskole eller som bare er Engelsholm-fan.

Find os her:

Igennem mit ophold fandt jeg styrken til at tro på mig selv og stå ved mine meninger og den jeg er. Jeg kendte i forvejen mine grænser, men lærte at acceptere dem og stå ved dem. Det har været en fantastisk tid med skønne oplevelser og mange gode minder.

Isabella Caro Gang
Elev på smykkelinjen 2018