Fredagsmoduler

Hver fredag formiddag har du mulighed for at udforske et område, som du støder på i dit linjefag i løbet af dit ophold, eller et område inden for et andet linjefag, når vi holder Fredagsmoduler. Du skal vælge mellem forskellige valgmoduler. 

Fredagsmodulerne indeholder tegning som gennemgående fag. Det kan vælges hele perioden eller sammen med andre fredagsmoduler. De øvrige fag vælges i kortere perioder af to, tre eller fire moduler, og kendetegnes ved at du arbejder i dybden med et enkelt område indenfor auditive eller visuelle discipliner. 

Eksempler på fredagsmoduler:

Lys og skygge. Dybde i motivet. Struktur og tekstur

Med kuglepen eller med tuschpen tegner vi med lys og skygge ved hjælp af skravering. Først metodiske øvelser på papiret med tuschpen og med kuglepen. Motiverne er blomster og plantedele. Der vil være fokus på at fremhæve genstandens overfladestruktur og tekstur.

Perspektivtegning / Perspective Drawing

Vi tegner efter genstande. Først kasser og æsker, som er mere overskuelige at tegne efter og dernæst en genstand, som er mere udfordrende. Vi vil også finde perspektiviske steder i vore omgivelser på højskolen, som hver især kan sidde og tegne efter. 

Croquis

Croquis er en tegnestil, hvor et givent emne skitseres på få minutter. Dette betyder, at tegneren tvinges til at fokusere på de essentielle dele af hver positur og der er ikke tid til at få alle detaljer med. Vi arbejder med både påklædte og nøgne modeller – vi gennemgår forskellige teknikker undervejs i forløbet, så du får øvet dine færdigheder og iagttagelsesevne.

Det håndmodellerede fad

Dette fredagsmodul handler om alt anden end det konventionelle. Du kommer til at lave noget anderledes og fantastisk keramik. Teknisk lærer du en modelleringsteknik og at håndforme fade. Fadet bliver bærer af den fortælling, du skaber ved at ridse, tegne og bemale leret. NB. Dette er alt andet end et drejekursus. Forvent det uventede.

Folkemusik sammenspil

Vi skal prøve kræfter med nogle af de stærke melodier i den skandinaviske folkemusiktradition. Lære melodierne udenad, lege med at arrangere dem rytmisk og harmonisk, og øve os i at få den rette feeling og groove frem – eller som det hedder på spillemandsk: “at få fat i tawet”. Deltagerne skal kunne orientere sig på et instrument og/eller synge. Medbring gerne dit instrument.

Avanceret mixing

Hvis du synes, musikteori, hørelære og harmonisering er tørt, så er det kun fordi, du ikke har været på dette kursus. For det bliver sygt tørt.

Måske det tørreste kursus, du nogensinde har været på. Til gengæld kan du bagefter høre forskel på, om et førsteordensfilter skærer 12 eller 24 dB per oktav, høre forskel på en VCA- og en opto-comp, og lave blærede multibåndsprocesseringer til alle dine venner. Og du vil jo gerne have nogle venner, ikke?

Musikhistorie

Tre nedslag i musikhistorien, der sætter fokus på de vigtigste karakteristika for de enkelte perioder, og musikeksempler der illustrerer dem:

Jazzhistorien. Historien om det 20. århundredes musik i genremæssige overskrifter:

Dixieland/trad. Jazz (1920 – Armstrong, Goodman)

Swing jazz (1930 – Basie, big band)

Bebop (1940 – Dizzy, Parker)

Cool Jazz (1950- Miles, Getz, Chet)

Hard Bob (1960 – Miles, Coltrane)

Free Jazz (1960 – Ornette)

Fusion/jazz-rock (1970 – Miles)

Elektrisk Jazz (1980 – Miles)

The Beatles – popmusikkens største lokomotiv. Hvordan kunne én gruppe på så kort tid, blive den største og bredest favnende inspirationskilde for popmusik? Der er i dag så mange ting, der ligger som grundforudsætning for forståelsen af, hvad popmusik består af produktionsmæssigt og som kommerciel udtryksform, der blev undfanget på de forholdsvis få år, som Beatles eksisterede som gruppe (1962-1969). Ikke mindst satte de en helt ny kunstnerisk dagsorden, selvom de for længst havde vundet publikums gunst og opnået en popularitet, som alle popgrupper drømmer om.

Klassisk Musikhistorie – et overblik. Hvad kendetegner de store klassiske musikperioder? Barokken, Klassikken, Romantikken og Moderniteten har – ikke mindst i bagklogskabens lys – sine særlige karakteristika og forbindelse til andre kunstarters perioder.

Groove-shop

”Rytmikken er musikkens hjerte!” Næsten uanset hvilken musikgenre eller sammenhæng, vi udfolder musik i, er rytmikken de pæle der holder fundamentet i musikken.

Gennem konkrete øvelser får vi en fysisk håndgribelig fornemmelse af tempo, koordination og frasering. I vesteuropæisk musik har vi historisk en tendens til at nedprioritere musikkens rytmiske puls, men det kan man arbejde med…Vi kigger desuden på arketypiske rytmikmønstre. Vi snakker notation. Og endelig ser vi på, hvordan vi kan udnytte denne viden i praksis.

Måske – om alt går vel – prøver vi at overføre vores viden til rytmegruppeinstrumenter (trommer, bas, gui, keys…)

3D

Vi arbejder med 3D-tegneprogrammet RhinoCeros og gennem tilrettelagte opgaver bliver du gradvist introduceret til programmet, de enkelte funktioner og de mange muligheder. RhinoCeros er bygget logisk op, men er også et komplekst program med uanede muligheder, og det kræver tid og en indsats at blive rigtig god til, så forvent kun at få en forståelse for programmet og at kunne tegne enkelte modeller. Kurset giver dig et indblik i, og forhåbentlig lysten og modet til, på egen hånd at arbejde mere med programmet og 3D-print generelt.

Der arbejdes på skolens PC’ere, hvor RhinoCeros er installeret. Man kan efterfølgende downloade en gratis prøveversion. De tegnede modeller testes naturligvis på skolens 3D-printer.

Fællesudgift til opgaver og print: 60 kr.

Kreativ Kode

Kreativ Kode er for dig, der vil have en introduktion til programmering som et nyt, kreativt redskab til at lave digital kunst. Kom og lær hvorfor ”for loops” og ”arrays” er dine nye yndlingsbegreber, når du skaber grafik og interaktive kunstværker i programmeringsmiljøet Processing. Kurset er for absolutte begyndere, så man skal ikke have prøvet at programmere før for at kunne deltage.

Kor og sangteknik

Alle timer starter med en grundig koropvarmning med fokus på at bruge krop og stemme rigtigt når man synger. Der indstuderes flerstemmige rytmiske satser. Der bliver sat fokus på flerstemmighed, klang og dynamik samtidig med at deltagerne bare skal nyde det at lytte til hinanden og synge sammen. Lysten til at synge (sammen med andre) er det bærende element i disse timer.

Figurtegning

Over fire fredage øves figurtegning efter levende model. Der vil være korte og længerevarende tegnestudier, så indlevelse og fordybelse får lov at styrkes i arbejdet med tegningen. Vi vil fortrinsvis tegne med tuschpen eller kuglepen, men vi vil også, hvis tiden tillader det, prøve at tegne en større tegning med kul eller farvekridt. Vi kan finde lys og skygge i modellens tøj skravere tegningen op, hvis vi synes.

Design og fremtid

Forløbet giver dig indblik i designerens hverdag og mindset. Du får en forståelse af, hvilke metoder du med fordel kan anvende, når du udvikler nye idéer og koncepter.

Vi skal arbejde med begreber som imagination og mulighedsrum samt lære at definere og anvende trends til at skabe forandring og nye strategier.

Ud at læse landskaber

Hvad er landskab? Hvor er landskab? Hvorfor landskab?

Vi vil i dette fredagsmodul bevæge os ud og rundt i forskellige områder i omegnen af Engelsholm Højskole. 2 af gangene med bus, 2 af gangene til fods (vær forberedt på lange gåture). Mens vi bevæger os rundt, vil vi forholde os til områderne og spørge til deres indretning, historie, betydning og ikke mindst den måde vi selv interagerer med vores omgivelser; den måde vi landskaber.

Den keramiske skulptur

Vil du udtrykke kærlighed? Skyernes fart over himlen? Frygten i hovedet? Glæden ved dansen? Musikkens eufori? Stilhedens landskab? Et indre selvportræt? Hudens sitre? At gå på højskole? Ekspressivt eller impulsivt eller kontrolleret? Hvad har du lyst til at udtrykke og bearbejde? Det er op til dig!

Dette kursus handler om din ide, din intention og din lyst til at føre det ud i livet. Udgangspunktet er hos dig, og det du vil fortælle. Ler er verdens letteste formbare materiale. Det er orkanens øje – hvad du gør med leret, hvad du vil forme, og hvilken betydninger, du fokuserer på. Velkommen i skulpturens værksted.

Engelsholm Højskole

Engelsholm er Danmarks smukkest beliggende højskole og et unikt sted at arbejde med fantasien, eksperimentet, den gode melodi, kunsten og håndværket. Kerne-DNA'et er kreativt skabende linjefag inden for kunst, musik og design – og et klassisk dannelsesprojekt. På Engelsholm finder du undervisning i særklasse, et stærkt fællesskab og grobund for faglig og personlig udvikling.

FÅ NYT FRA ENGELSHOLM

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om korte kurser, kulturelle arrangementer, elevhistorier og højskolelivet. Nyhedsbrevet er til dig, der har været på højskole, gerne vil på højskole eller som bare er Engelsholm-fan.

Astrid Marie

Jeg har fået en kæmpe respekt for kunsten og den kreative proces af at være på Engelsholm. Det er en lang proces med mange overvejelser, idegenerering og prototyper, før man når til det endelige resultat. Her handler det ikke om at nå et mål, men mere om processen. Det har været godt.

Astrid Marie Storgaard
Elev på billedkunstlinjen 2017 og 2018

Find os her: