Fredagsmoduler

Hver fredag formiddag har du mulighed for at udforske et område, som du støder på i dit linjefag i løbet af dit ophold, eller et område inden for et andet linjefag, når vi holder Fredagsmoduler. Du skal vælge mellem forskellige valgmoduler. 

Fredagsmodulerne indeholder tegning som gennemgående fag. Det kan vælges hele perioden eller sammen med andre fredagsmoduler. De øvrige fag vælges i kortere perioder af to, tre eller fire moduler, og kendetegnes ved at du arbejder i dybden med et enkelt område indenfor auditive eller visuelle discipliner. 

I efteråret 2018 er kan du vælge mellem de her fredagsmoduler:

Perspektivtegning

Vi tegner efter genstande. Først kasser og æsker som er mere overskuelige at tegne efter og dernæst en gestand, som er mere udfordrende. Vi vil også finde perspektiviske steder i vore omgivelser på højskolen, som hver især kan sidde og tegne efter. 

Keramik og drejning

Formgivning på drejeskive. Fokus i dette fredagsmodul er at formgive til brug, og derfor er omdrejningspunktet også et forum for at diskutere æstetik, udtryk og funktionalitet.

Projection Mapping

Videoprojektion kan forvandle selv de kedeligste bygninger og simpleste objekter til utrolige visuelle kunstværker. Vi arbejder primært med teknikken tapemapping – men når måske også at projektere på tredimensionelle objekter!

Fra skitse til færdig musik

Spørgsmålet om hvornår ens maleri, film eller musik er færdig vil altid stå ubesvaret tilbage, men gennem perspektiver fra andres og hinandens arbejdsprocesser, kan vi måske blive klogere på hvornår vores musik er klar til at møde verden.

Kor og sangteknik

Har du lyst til at synge sammen med andre? Lær at bruge krop og stemme rigtigt, når du synger. Der bliver sat fokus på flerstemmighed, klang og dynamik samtidig med at du bare skal nyde det at lytte til sangen og synge sammen.

Lys og skygge. Dybde i motivet. Struktur og tekstur

Med kuglepen eller med tuschpen tegner vi med lys og skygge ved hjælp af skravering. Først metodiske øvelser på papiret med tuschpen og med kuglepen. Der vil være fokus på at fremhæve genstandens overfladestruktur og tekstur.

Croquis

Croquis er en tegnestil, hvor et givent emne skitseres på få minutter. Dette betyder, at tegneren tvinges til at fokusere på de essentielle dele af hver positur og der er ikke tid til at få alle detaljer med. Vi gennemgår forskellige teknikker, så du får øvet dine færdigheder og iagttagelsesevne.

VJing 101

Hvad i alverden laver en VJ? På VJing 101 tager vi fat i nogle af de grundlæggende teknikker i at skabe videomateriale, og lærer at bruge softwaren VDMX til at optræde med det. Vi arbejder med fjernsynsinstallationen i kælderen, så vi kan fyre noget fed video af til festerne på Engelsholm.

Folkemusik sammenspil

Vi skal prøve kræfter med nogle af de stærke melodier i den skandinaviske folkemusiktradition. Lære melodierne udenad, lege med at arrangere dem rytmisk og harmonisk, og øve os i at få den rette feeling og groove frem. Du skal kunne orientere sig på et instrument og/eller synge.

Musikhistorie

Tre nedslag i musikhistorien, der sætter fokus på de vigtigste karakteristika for de enkelte perioder, og musikeksempler der illustrerer dem:

Jazzhistorien:  historien om det 20. århundredes musik og rummer disse genremæssige overskrifter.

The Beatles – popmusikkens største lokomotiv. Hvordan kunne én gruppe på så kort tid, blive den største og bredest favnende inspirationskilde for popmusik?

Klassisk Musikhistorie – et overblik. Hvad kendetegner de store klassiske musikperioder?

Figurtegning. Tegning efter levende model

Over tre fredage øves figurtegning efter levende model. Vi vil fortrinsvis tegne med tuschpen eller kuglepen, men vi vil også, hvis tiden tillader det, prøve at tegne en større tegning med kul eller farvekridt. 

Croquis-modellering

Det handler om den tredimensionelle form og materialet er ler. Der bliver øvelser og skitsering i ler, hvor der registreres former og bevægelser. Det bliver både nonfigurative fabulering over begreber og mere konkrete former, hvor der også skal modelleres efter model.

Kreativ Kode

Kan du tegne 1 million trekanter? Sortere samtlige pixels i et billede efter primærfarver? Måske, men det er du alt for doven til – så det skal du programmere dig ud af! Kreativ Kode er for dig der vil have en introduktion til programmering som et nyt, kreativt redskab til at lave digital kunst.

Mixing for nørder

Hvis du synes, musikteori, hørelære og harmonisering er tørt, så er det kun fordi, du ikke har været på dette kursus. For det bliver sygt tørt. Måske det tørreste kursus, du nogensinde har været på. Til gengæld kan du bagefter høre forskel på, om et førsteordensfilter skærer 12 eller 24 dB per oktav, høre forskel på en VCA- og en opto-comp, og lave blærede multibånds-processeringer til alle dine venner. Og du vil jo gerne have nogle venner, ikke?

Engelsholm Højskole

Engelsholm er Danmarks smukkest beliggende højskole og et unikt sted at arbejde med fantasien, eksperimentet, den gode melodi, kunsten og håndværket. Kerne-DNA'et er kreativt skabende linjefag inden for kunst, musik og design – og et klassisk dannelsesprojekt. På Engelsholm finder du undervisning i særklasse, et stærkt fællesskab og grobund for faglig og personlig udvikling.

FÅ NYT FRA ENGELSHOLM

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om korte kurser, kulturelle arrangementer, elevhistorier og højskolelivet. Nyhedsbrevet er til dig, der har været på højskole, gerne vil på højskole eller som bare er Engelsholm-fan.

Astrid Marie

Jeg har fået en kæmpe respekt for kunsten og den kreative proces af at være på Engelsholm. Det er en lang proces med mange overvejelser, idegenerering og prototyper, før man når til det endelige resultat. Her handler det ikke om at nå et mål, men mere om processen. Det har været godt.

Astrid Marie Storgaard
Elev på billedkunstlinjen 2017 og 2018

Find os her: