Studiekredse

På studiekredsene samles man på tværs af linjerne og dyrker et alment fag. På Engelsholm højskole har vi forskellige almene fag, dvs. fag som er identitetsskabende, filosofiske, historiske og analyserende – fag der sætter livet, tiden, samfundet og kunsten til debat og vil hjælpe med til at give dit liv og din kunsttilgang en ny dimension.

Vild analyse (praktisk anvendt filosofi)

Faget hvor enhver plathed, fortalelse og elendig TV-3 serie behandles på den mest bund-seriøse måde. Vi dissekerer uoplagte fænomener fra populærkulturen og hverdagslivet med oplagte teoretikere fra sociologien, filosofien og psykoanalysen. Studiekredsen handler om, hvordan de store teorier om det sociale, det ubevidste, sproget og kærligheden ikke er blot abstrakte teorier, men faktisk nærmere er noget, der allerede er en del af vores hverdag. Noget vi ikke helt ved, at vi egentlig godt ved. Noget der kræver en vild analyse.

Din underviser på Vild analyse er Anders Ruby

Filosofaen

Velkommen i Filosofaen. Vi vil læne os lidt tilbage for at tænke og lytte til andres tanker over livet og den verden vi er en del af. Vi vil forsøge at blive klogere ved at stille og få stillet spørgsmål. Måske finder vi ingen svar, men så er vi blevet dét klogere. Måske viser det sig, at verden og livet ikke helt er, som vi forestillede os det…

Vi vil i Filosofaen forsøge at bryde igennem muren af almindeligt udbredte meninger og formodninger for at undersøge verden og tingene på ny og i dybden. Vores sanser, uddrag af litteratur, digte, film, billeder, artikler mm vil blive brugt som afsæt for tænkning og samtale. Hvad er en god handling? Har vi en fri vilje?..

Jeg glæder mig til at læne mig tilbage og dele store og små filosofiske tanker og spørgsmål med jer i Filosofaen.

Din underviser på Filosofaen er Dorte Brøchner Jessen

Den reflekterende praktiker

Studiekredsen har sit omdrejningspunkt i at reflektere over kunstnerisk praksis. Vi arbejder i 2 parallelle spor. Det ene spor er at give et holistisk blik på processen fra idé til resultat.

I det andet spor stilles skarpt på et enkelt element i processen eller en metode, der kan forløse en problematik. Vi læser tekster, ser film, og lytter til lydklip. Det sættes i perspektiv ved at relatere det til egen praksis, egne oplevelser og erfaring. Den viden reflekteres i tanke og handling ved at omsætte det i undersøgelser, afprøvninger og eksperimenter. Det kaster en erfaring af sig, som analyseres i temaets perspektiv.

I den her studiekreds kommer du til at beskæftige dig med:

Smag

Din smag, min smag – kan smag diskuteres. Vi gør det hele tiden – bevidst og ubevidst. Reflekterer og perspektiverer vores oplevelse og erfaring. Vores valg definerer os – sender signaler til omverdenen om hvem, vi er. Vi er super hurtige til at aflæse dem. På millisekunder bedømmer vi tommelfinger og eller tommelfinger ned.

Hvad er det, der styrer de valg og bedømmelser?

Kan vi kvalificere vores valg og bedømmelser?

Kan vi sætte ord på vores valg og bestemmelser?

Hvad er kreativitet?

Ud over at det smager af børnehave og glade farver, klæber der noget useriøst ved ordet. Faktum er, at kreativitet er motoren i det, vi gør. Det er her, vi omsætter indtryk. Mulighederne afprøves. Ideerne bliver realiserede.

Kreativitet findes i alting. På et metaplan: For vores eksistens på jorden. For at håndtere de udfordringer og problemer, vi står med; bæredygtighed, menneskestrømme, miljø, arbejde.

På det individuelle plan: At kunne leve i denne accelererende kultur. At kunne operere i spændet mellem cyberspace og virkelighed. Pendulering mellem individualitet og fællesskab. At håndtere de udfordringer, som vi alle kommer ud for.

When ideas have sex

Den kreative impuls: Hvorfor er ideerne der aldrig, når jeg skal bruge dem? Hvor kan jeg finde dem? Er jeg en diktator i mit eget projekt, eller er mit projekt en del af noget større? Hvordan kan jeg bruge mine kolleger og venner til at bidrage til mit projekt? Hvad sker der når jeg får 2 eller flere ideer til at fusionere?

Den kvalificerede ide

Min intuition fortæller mig, at jeg skal gå med på denne ide, men hvorfor? Det er her, vi går i lukket modus og bruger forskellige metoder til at kunne værdisætte forskellige ideer, så de bliver håndgribelige og et valg bliver muligt.

Dr. Livingstone, I presume?

Har du oplevet at snakke et projekt til døde? Hvad skete der? Hvordan italesætter du dit projekt, således at du udvikler dit projekt? Hvordan kan du bruge sproget i en kreativ proces? Er du åben for det uventede på et uventet tidspunkt og på et uventet sted? Kan du være Dr. Livingstone? Er du forundringsparat?

Tingenes fortælling

Vi kigger på ting fra forskellige perspektiver for at forstå dem og deres væren i verden. Hvordan kan vi forstå og aflæse genstande i verden og forstå deres relation og påvirkning?

Det fede og det ufede

Hvad er det lige vi mener, når vi synes og føler, at noget er smukt? Vi sætter ord og handling bag begrebet æstetik for at gøre det til vores Colt45 – the most powerfull gun in the world.

Hvad har du gang i?

Jeg er i verden og vil noget med verden – jeg bliver inspireret – jeg får ideer – jeg afprøver ideer i skitser – jeg tager på opdagelse – jeg laver eksperimenter – jeg tager beslutninger og lader andre muligheder stå åbne – jeg dykker ned i materialet – jeg forundres – jeg skaber… men hvad har jeg egentlig gang i?

Din underviser på Den reflekterende praktiker er Morten Cramer

Antropologi og antropologisk metode

Sin egen verden kan man forstå – men ikke forklare

Den fremmede verden kan man forklare – men ikke forstå

Antropologi handler om at få begreber til at forstå det som umiddelbart virker fremmed.

Den fremmede er også den tilskuer eller det publikum, som du håber på oplever den kultur og den kunst, du f.eks. skaber her på højskolen.

Vores egen kultur sætter vi ikke spørgsmålstegn ved – den er umiddelbart forståelig og logisk for os. Men den fremmede kultur virker tilsvarende uforståelig og mærkelig. Antropologi handler om at få analytiske redskaber til at forstå fremmede verdener og indsigt i, hvordan man evt. kan sammenligne med mere velkendte verdener og rammer.

Studiekredsen præsenterer temaer som:

De menneskelige systemer (familie; køn; ritualer; samfundskonstruktioner)

Antropologisk metode

Fortolkning og forståelse

Forholdet mellem natur og kultur

Forholdet mellem individ og struktur

En lille smule om antropologiens historie

Der vil også blive plads til praktiske øvelser, et lille mini-feltarbejde, som I selv skal definere og sætte rammer om.

Studiekredsen vil forberede dig på at studere og møde det fremmede, hvad enten det er indvandrere i Danmark, kulturer i andre lande, dem, som arbejder med noget, du intet kender til i Danmark osv. Osv. Med antropologiske briller bliver man i stand til at møde andre med færre forbehold og med en større opmærksomhed.

Din underviser på antropologi og antropologisk metode er Bente Strager.

Studiekredsfagene kan variere fra semester til semester.

Engelsholm Højskole

Engelsholm er Danmarks smukkest beliggende højskole og et unikt sted at arbejde med fantasien, eksperimentet, den gode melodi, kunsten og håndværket. Kerne-DNA'et er kreativt skabende linjefag inden for kunst, musik og design – og et klassisk dannelsesprojekt. På Engelsholm finder du undervisning i særklasse, et stærkt fællesskab og grobund for faglig og personlig udvikling.

Jeg tog på Engelsholm for at fordybe mig i håndværket og undersøge nye dimensioner af min musik. Jeg har opdaget, at jeg gerne må eksperimentere og dyrke alle mulige former for musik. Det er alt sammen med til at skabe den lyd, som er min – et resultat af alt, hvad jeg har mødt og er påvirket af.

Katja Welner
Elev på sangskrivning 2017 og elektronisk musik 2018
Katja

FÅ NYT FRA ENGELSHOLM

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om korte kurser, kulturelle arrangementer, elevhistorier og højskolelivet. Nyhedsbrevet er til dig, der har været på højskole, gerne vil på højskole eller som bare er Engelsholm-fan.

Igennem mit ophold fandt jeg styrken til at tro på mig selv og stå ved mine meninger og den jeg er. Jeg kendte i forvejen mine grænser, men lærte at acceptere dem og stå ved dem. Det har været en fantastisk tid med skønne oplevelser og mange gode minder.

Isabella Caro Gang
Elev på smykkelinjen 2018