Jakob Bonderup får plads i bestyrelsen i Den Jyske Kunstfond

Den 26. september blev forstander Jakob Bonderup beskikket af kulturminister Joy Mogensen som bestyrelsesmedlem af Den Jyske Kunstfond. Kunstfonden uddeler årligt fire millioner kroner med det formål at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder. Som medlem af bestyrelsen bliver det Jakobs opgave at læse ansøgninger indsendt til fonden og sammen med de øvrige fem i bestyrelsen vurdere, hvem der er bedst egnede.

– Med pladsen i kunstfonden får jeg mulighed for at få endnu mere indblik i kunsten i vores region, og det glæder jeg mig meget til, siger Jakob Bonderup, som har en stor berøringsflade i de kunstneriske miljøer i Region Syddanmark og ved, hvad der rør sig.

Går efter ild og kvalitet

Udover at få et større indblik og være medvirkende til at understøtte initiativrige mennesker i Jylland og på de omliggende øer, handler det for Jakob Bonderup også om at forvalte de statslige kulturpenge med fornuft.

– Man kan ofte gennemskue, om der er begejstring bag ansøgningerne, og så handler det naturligvis også om, at ansøgerne er seriøse. Ikke alle kunstnere er nødvendigvis gode til at skrive en ansøgning, men derfor kan deres projekter jo være gode alligevel, forklarer Jakob Bonderup.

Han vil både kunne mærke en ild, seriøsitet og kvalitet bag ansøgningerne. For ham er det faktorer for gode ansøgninger, der er fornuft i at støtte.

Men det glæder ham samtidig at kunne være med til at styrke projekter i tyndtbefolkede områder, hvor der også kan være brug for at styrke kunsten. Selv kommer han netop fra et tyndtbefolket område, og han mærker vigtigheden i, hvordan kunst og kultur af høj kvalitet styrker og bringer meget godt med sig for et lokalsamfund.

Den Jyske Kunstfond hører under Kulturstyrelsen, og rent geografisk dækker den Jylland og omliggende øer som Fanø, Mors, Læsø og Samsø. 

Engelsholm Højskole

Engelsholm er Danmarks smukkest beliggende højskole og et unikt sted at arbejde med fantasien, eksperimentet, den gode melodi, kunsten og håndværket. Kerne-DNA'et er kreativt skabende linjefag inden for kunst, musik og design – og et klassisk dannelsesprojekt. På Engelsholm finder du undervisning i særklasse, et stærkt fællesskab og grobund for faglig og personlig udvikling.

FÅ NYT FRA ENGELSHOLM

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om korte kurser, kulturelle arrangementer, elevhistorier og højskolelivet. Nyhedsbrevet er til dig, der har været på højskole, gerne vil på højskole eller som bare er Engelsholm-fan.