Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Semesterplan for Billedkunst – forår 2021

  Parafrasen med besøg på kunstmuseum

  Uge 2, 3, 4

  Gennem tiderne har kunstnere i høj grad ladet sig inspirere af hinanden. At tage udgangspunkt i en anden kunstners værk og lave sin egen personlige version af det kaldes for en parafrase. Det kan gøres på mange måder – vi ser eksempler på, hvordan et motiv, et tema, en detalje eller en farveholdning kan sættes ind i nye rammer.

  Fokus på:

  Kunsthistorien set gennem parafraserne

  Grundlæggende maleteknikker

  Komposition og farvelære

   

  Det eksperimenterende maleri

  Uge 5, 6, 7
  At male handler om at fortælle historier – og mange af nutidens kunstnere arbejder med stor fortælleglæde. Vi ser eksempler på, hvordan stilarter og teknikker blandes og referencer til kunsthistorien drages ind. Hvad kan man tillade sig? Hvilke virkemidler kan man benytte sig af? Vi lader os inspirere af collage, street art, ekspressivt maleri og samtidskunst og sammensætter det til nye udtryk.

  Vi hælder og drypper maling på lærredet og lader tilfældighederne inspirere til nye og ”tilfældige” indgange til maleriet. Vi bygger op og bryder ned. Vi analyserer og tager stilling til det færdige udtryk.

  Fokus på:

  Samtidskunsten

  Komposition og farvelære

   

  Rotationsuge

  Uge 8

  Du kommer til at afprøve et nyt og andet fag. I ugens løb afprøver du andre værkstedet og bliver beriget i uventede oplevelser. Rotationsugen er en ugen med andre oplevelser end de ventede, og netop her kan dine kreative spor tage nye drejninger.

  Fællesuge på tværs af linjer.

   

  Collagen og maleriet

  Uge 9, 10

  Ordet collage kommer fra det franske coller, som betyder at lime. De første collager blev lavet i 1911-12 af Pablo Picasso og Georges Braque i Paris. Siden brugte bl.a. popkunstneren James Rosenquist collagen som forarbejde til maleriet.

  Collagen er atter ved at vinde terræn i samtidskunsten – der klippes, klistres, syes, broderes, tegnes, males og trykkes som aldrig før.

  Fokus på:

  Kompositioner

  Mønstre og ornamentik 

   

  Grafisk værksted – højtryk, dybdetryk og monotypi

  Uge 11,12

  Grafik er en selvstændig genre inden for billedkunsten. Det særlige ved grafikken er muligheden for at trykke det samme motiv flere gange. En fordel er, at man kan opnå mange forskellige resultater og afprøve et motiv hurtigere og med variation – fx i farven. De første dage gennemgås og afprøves forskellige teknikker, så du bliver i stand til at eksperimentere med de teknikker, du foretrækker og får mulighed for at blande dem – måske opstår helt nye udtryk! Det er også oplagt at arbejde videre på værkerne med fx blyant, kul, akvarel og akryl. Kultur og natur – maleri og installation

   

  Bordets glæder – ”lag på lag på lag-maleri” 

  Uge 13, 14

  Bordet samler, bordet fanger – især opmærksomhed. Vi mødes ved det, spiser ved det, læser eller skriver ved det, arbejder ved det, dækker det op, beder bordbøn ved det eller rejser os fra bordet. 
  Vi sidder ved det hver dag, det samler og skaber afstand mellem os på samme tid. Store beslutninger tages over det – og mange mennesker tjener deres løn ved det.

  Vi arbejder med bordet som fælles motiv og som iscenesættelse, hvor oplæg giver indsigt i, hvad der i kunsthistoriske perioder er foregået ved bordet.

  Fokus på:

  Perspektivet

  ”Lag på lag” teknikker

   

  Natur versus kultur

  Uge 15, 17, 18

  Siden renæssancen har kunstnere beskæftiget sig med landskabet. Først som en baggrund til billedets egentlige handling, siden som et selvstændigt motiv. Nogle gange er landskabet et helt konkret sted, nogle gange et nærmest abstrakt virvar af farver eller et ”indre landskab”, der udtrykker en mental tilstand.

  Til temaet hører også blomster og buketter, der stadig den dag i dag er et populært motiv. Vi ser på forskellige måder at male blomster på og snakker om, hvordan de kan være et billede på forgængelighed, uskyld, det kvindelige køn, død, genopstandelse og meget andet.  

  Fokus på:

  Samtidskunsten

  Sammenhæng mellem maleri og installation

   

  Studietur

  Uge 16

  Vi kommer ind under huden på det miljø, hvor der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunsten. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunsten krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

   

  Portræt og iscenesættelse

  Uge 19, 20, 21

  Portrættet er en af de helt store genrer i kunsten gennem tiderne. Alle kunsthistoriske perioder har deres bud på, hvordan et menneske kan afbildes. Vi ser eksempler fra forskellige tiders selvportrætter, familieportrætter, kunstnerportrætter osv. men fokuserer især på surrealismens gådefulde og mystiske univers, hvor portrætkunsten i høj grad dyrkes.

  Hvilke objekter kan fortælle noget om dig? Hvordan relateres du til din omverden? Hvilket kropsprog har du lyst til at dyrke? Kan man male et selvportræt uden at male sig selv?

  Fokus på:

  Kunsthistoriens og samtidskunstens portrætter og iscenesættelser

  At male et portræt, som ligner


  Projektuger 

  Uge 22, 23, 24, 25 med afsluttende udstilling 20. og 21. juni

  Semesteret afsluttes med et individuelt projekt – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Det er oplagt at gå i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektets forløb består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

  Vi slutter af med at lave en stor fælles udstilling. De sidste tre dage i uge 25 opsættes udstillingen, og her er rig mulighed for at få god indsigt i, hvad en stor fælles udstilling kræver af både praktiske og æstetiske overvejelser.

  Fokus på:
  Idegenerering
  At beskrive dit eget individuelle projekt og argumentere for indholdet og udtrykket
  Kuratering (at sætte en udstilling op)
  At arbejde igennem!