Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Semesterplan for Sangskrivning – efterår 2020

  Introdage og ambiente sange

  Uge 33 

  Introduktionsdage. I de første dage skal vi lære hinanden at kende og vi laver en kort skriveopgave – vi skal skrive en ambient sang.

  Tekstur,  melodi  og  form 

  Uge 34 

  I denne uge skal vi tale om musikalske teksturer og melodiskrivning. Med musikalsk tekstur henvises der til de kompositoriske grundprincipper den vestlige musik og dermed det 20.århundredes sangskrivning hviler på - den homofone tekstur værende den gængse og et fundament for sangskrivningen.  Herefter dykker vi ned i melodiernes “atomer” og analyserer deres bestanddele og opførsel. Al melodisk materiale består af en række byggesten, som gerne er sammensat ud fra forskellige logikker eller “designs” - det skal vi undersøge. - forskellige former for melodiske sekvenser med ‘tunes’ som et centralt begreb. Og så byder ugen også på et oplæg om forskellige sangskrivningsformer: vi skal tale om kollageformen vs popformen. 

  Introduktion til Logic Pro X og kreative processer

  Uge 35

  I denne uge gennemgår vi Logic Pro X, indspilningsteknik, tips og tricks.

  Det er enormt vigtigt for sangskriveren at kunne indspille sig selv, lytte og tage stilling til eget materiale. Med en grundlæggende viden om produktion, vil man være i stand til at bidrage med nye måder/metoder til arbejdet med sin egen sangskrivning, forfine udtrykket og tage det et skridt videre.

  Tekstskrivning og skrivemetoder

  Uge 36

  I denne uge skal vi udelukkende skrive og læse tekst. Et troværdigt og billedskabende sprog er elementært for den dygtige forfatter, hvorfor vi skal analysere klassiske, romantiske, moderne, og vore egne, tekster. Et grundlæggende spørgsmål drejer sig om hvordan man i det hele taget beskriver noget. Hvordan beskriver man verden og hvordan kommer man udover altid at skrive om sig selv? Vi skal øve os i kunsten at lade ens subjekt blive udenfor døren og få sproget selv i tale. Det gør vi ved at blive opmærksomme på vores automatsprog og skrivevaner. I denne uge vil du blive en tekstgenerator og vi skal læse alt lige fra poplyrik til kubistisk litteratur.

  Songtronica

  Uge 37

  I denne uge skal musiklinjerne Sangskrivning og Elektronisk Musik arbejde sammen. På tværs af linjerne sammensættes eleverne i små grupper hvori I, på én uge, skal skrive og færdigproducere et originalt track.

  Wall of Sound

  Uge 38

  I 1960ernes Los Angeles udviklede den amerikanske producer Phil Spector en produktionsmetode kendt som ’Wall of Sound’. I denne uge dykker vi ned i de metoder han brugte i studiet for at frembringe dette voldsomme og særegne lydudtryk som skilte sig ud fra alt andet populærmusik i samtiden. Vi kommer også omkring Brian Wilson (The Beach Boys) der, gennem sin fascination af Spector, tog hans metoder til sig og videreudviklede dem til nye højder på mesterværkerne ’Pet Sounds’ og det forliste album ’SMiLE’. I denne uge skal I selv afprøve nogle af metoderne og lave jeres egne Wall of sound-sange.

  Rotationsuge 

  Uge 39

  Du kommer denne uge til at afprøve et nyt og andet linjefag. I ugens løb afprøver du andre værkstedet og bliver beriget i uventede oplevelser. Rotationsugen er en ugen med andre oplevelser end de ventede, og netop her kan dine kreative spor tage nye drejninger. 

  Atonal sangskrivning  

  Uge  40 

  I denne uge skal vi rive harmonikkens rødder op. Vores moderne tid har mange sensibiliteter. Med andre ord føles verden ikke kun som værende i balance, i en systematisk og harmonisk orden. Verden består i kraft af opbrud, usikkerhed, mangler og underbevidste fantasier. Den atonale musik er spændende at undersøge, for den hjælper os med at sætte ord og toner på en verden der er mere konfliktfyldt og usammenhængende end f.eks popsangen videreformidler. Så i denne uge skal vi skrive musik hvor kvaliteten findes i dissonansen, i den uopløste spænding, i den usammenhængende verdens sensibilitet. Vi skal skrive atonale sange. 

  Studietur –Amsterdam

  Uge 41 

  Hele skolen tager på studietur sammen. 

   

   

  Produktionsmetoder: Beatkultur og Phil Spector’s ”Wall of Sound” 

  Uge 42

  I 1960ernes Los Angeles udviklede den amerikanske producer Phil Spector en produktionsmetode kendt som ’Wall of Sound’. I denne uge dykker vi ned i de metoder han brugte i studiet for at frembringe dette voldsomme og særegne lydudtryk som skilte sig ud fra alt andet populærmusik i samtiden. Vi kommer også omkring Brian Wilson (The Beach Boys) der, gennem sin fascination af Spector, tog hans metoder til sig og videreudviklede dem til nye højder på mesterværkerne ’Pet Sounds’ og det forliste album ’SMiLE’. I denne uge skal I selv afprøve nogle af metoderne og lave jeres egne Wall of sound-sange.  

  Støj og arrangement 

  Uge 43  

  I denne uge skal vi undersøge sangopbygning og –arrangementer, og så  zommer vi  perspektivet ud og kigger på et af de mest fundamentale begreber inden for musik - støj. Gennem analyser og gennemgange af det 20.århundredes kunst- og musikhistorie kaster vi os ud i at forstå dette “støjets århundrede”. Udover at emnet kan gøre os klogere på den tid vi i dag lever i, kan det give os indblik i de fænomener der sætter musikkens grundvæsen i bevægelse - støj og stilhed - og vi kommer nærmere en forståelse af hvordan støj i dag agerer i både nichesangens lydprovokation og den kommercielle sangs lydproduktion. 

  Balladerne og melankolien

  Uge 44

  Balladerne har overlevet tidens tern for de har altid rørt noget dybt inde i os. Praktisk talt alle artister/sangskrivere på tværs af genrer har en eller flere sange i bagkataloget, som kan karakteriseres som en ballade.

  Hvorfor er det vi tiltrækkes af disse melankolske sange? Hvad bruger vi dem til og hvorfor bliver vi som mennesker ved med at vende tilbage til dem? Hvad er forskellen på melankoli og noget som er sørgeligt?

  I denne uge er vi emo og dykker dybt ned i balladerne og melankolien, og I skal selvfølgelig selv give jeres bud på en moderne ballade.

  Konservatoriepraktikanter fra DJM/DIEM

  Uge 45-46

  I denne uge har vi besøg af elever fra Sangskrivning og DIEM (fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus). De vil undervise eleverne på Sangskrivning og Elektronisk Musik.

  Projektuger 

  Uge 47, 48, 49 og 50 

  I projektugerne arbejder du selvstændigt med et afslutningsprojekt. Forløbet munder ud i at hele skolens laver en afslutningsudstilling og -koncert.   

  Outrodage 

  Uge 51 

  Nedpakning og semesterafsked.

  Sangskrivning efterår 2020

  Pris fra:
  1.450 DKK

  Opstart:
  13-08-2020

  Varighed:
  18 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55