Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Semesterplan for Sangskrivning – efterår 2019

  Introdage 

  Uge 33 
   
  Introduktionsdage. I de første dage handler det om at lære hinanden at kende og så laver vi en kort skriveopgave.   

  Introduktion til lydproduktion i Logic Pro X  

  Uge 34

  Ugen starter med en introduktion til brugen af skolens studier og indspilningsudstyr, hvorefter vi skal arbejde med indspilningsteknik og vokal-processering. Vi skal bruge ugen på at optage reallyde og prøve, hvordan man med få spor, kan opsætte en produktion til sin sang, hvilket kan bidrage til nye måder at arbejde med sangskrivning på.  

  Tekstskrivning og skrivemetoder 

  Uge 35 

  I denne uge skal vi udelukkende skrive og læse tekst. Et troværdigt og billedskabende sprog er elementært for den dygtige forfatter, hvorfor vi skal analysere klassiske, romantiske, moderne, og vore egne, tekster. Et grundlæggende spørgsmål drejer sig om hvordan man i det hele taget beskriver noget. Hvordan beskriver man verden og hvordan kommer man udover altid at skrive om sig selv? Vi skal øve os i kunsten at lade ens subjekt blive udenfor døren og få sproget selv i tale. Det gør vi ved at blive opmærksomme på vores automatsprog og skrivevaner. I denne uge vil du blive en tekstgenerator og vi skal læse alt lige fra poplyrik til kubistisk litteratur.  

  Songtronica 

  Uge 36 

  I denne uge skal musiklinjerne Sangskrivning og Elektronisk musik arbejde sammen. På tværs af linjerne sammensættes eleverne i små grupper hvori I, på én uge, skal skrive og færdigproducere et originalt track. 

  Musikalske teksturer og melodiskrivning 

  Uge 37 

  I denne uge skal vi tale om musikalske teksturer og melodiskrivning. Med musikalsk tekstur henvises der til de kompositoriske grundprincipper den vestlige musik og dermed det 20.århundredes sangskrivning hviler på - den homofone tekstur værende den gængse og et fundament for sangskrivningen.  

  Herefter dykker vi ned i melodiernes “atomer”, deres bestanddele og opførsel. Al melodisk materiale består af en række byggesten, som vi skal undersøge - forskellige former for melodiske sekvenser med ‘tunes’ som et centralt begreb. Dertil går vi på jagt efter melodiske strukturer eller designs i vores søgen efter bedre at forstå melodiernes logik.  

  Rotationsuge 

  Uge 38  

  Du kommer denne uge til at afprøve et nyt og andet linjefag. I ugens løb afprøver du andre værkstedet og bliver beriget i uventede oplevelser. Rotationsugen er en ugen med andre oplevelser end de ventede, og netop her kan dine kreative spor tage nye drejninger. 

  Færdigskrivning 

  Uge 39 

  I denne uge kigger vi nærmere på hvordan man kommer videre fra rå skitse til en færdig sang. Sangskriveren kan, som det er tilfældet for alle skabende kunstnere, være sin egen værste fjende i forhold til ikke at få gjort sine sange færdige. I arbejdet med færdigskrivningen kan en række forskellige betragtninger være en stor hjælp. Hvordan kan min intuition hjælpe mig? Opmærksomhed på en hård selvkritik? Hvornår er sangen færdig? Vi skal derfor i ugen arbejde med at finde det legende element frem og være uperfekte i skabelsen. Christian giver, på baggrund af egne studio-sessions, eksempler på sanges rejse fra iphoneskitse til færdig master.   

  Avantgardekultur og forberedelse til studietur 

  Uge 40 

  Den skabende sangskriver er indhyllet i nutidens skriveteknikker og metoder. Brugen af samples og kollager i sangskrivning er blevet et mainstreamfænomen, men ”genbrugskulturen” har sin egen (kunst)historie, og vi skal undersøge hvordan det vandrende musikalske materiale (gen)anvendes i sangskrivning, samt hvordan abstrakte kollageformer er blevet comme il faut i nyere sangskrivning og musikproduktion. Vi starter med den moderne musiks ”gennembrud” hos bl.a Arnold Schönberg og bevæger os op gennem det 20.århundredes avantgardekulturer, inden vi lander i nutidens Hip-Hop. Samme uge skal vi forberede os på den lille koncert vi skal spille på studieturen.   

  Studietur 

  Uge 41 

  Hele skolen tager på studietur sammen. 

  Produktionsmetoder: Beatkultur og Phil Spector’s ”Wall of Sound” 

  Uge 42

  I 1960ernes Los Angeles udviklede den amerikanske producer Phil Spector en produktionsmetode kendt som ’Wall of Sound’. I denne uge dykker vi ned i de metoder han brugte i studiet for at frembringe dette voldsomme og særegne lydudtryk som skilte sig ud fra alt andet populærmusik i samtiden. Vi kommer også omkring Brian Wilson (The Beach Boys) der, gennem sin fascination af Spector, tog hans metoder til sig og videreudviklede dem til nye højder på mesterværkerne ’Pet Sounds’ og det forliste album ’SMiLE’. I denne uge skal I selv afprøve nogle af metoderne og lave jeres egne Wall of sound-sange.  

  Støj og stilhed 

  Uge 43 

  Vi zommer perspektivet ud og kigger på nogle absolut fundamentale begreber inden for musik og kunstforståelse. Gennem analyser og gennemgange af det 20.århundredes kunst- og musikhistorie kaster vi os ud i at forstå dette “støjets århundrede”. Udover at dette emne kan gøre os klogere på den tid vi i dag lever i, kan det give os elementære indblik i de fænomener udfra hvilke musikkens grundvæsen sættes i bevægelse - støj og stilhed.  

  Identitet og ikke-identitet 

  Uge 44 

  Sangskrivningstraditionen kæmper med nemt at blive en omgang “small talk”. En pæn orden af gentagelser, floskler, automattanker og udtryk. Hvordan når vi udover det, så vi kan skrive sange og musik der vil mere med verden end bare dét at tale om os selv og vores mere eller mindre tilfældige erkendelser og oplevelser. Vi skal kaste os ud i en filosofisk snak om identitet forstået som ‘genkendelighed’ og modstille med det som umiddelbart er vanskeligere at genkende. Identitet overfor ikke-identitet - det massekulturelle overfor det særegne - kopien overfor originalen - det partikulære overfor det ikke-partikulære osv. Store termer, men vi kaster os ud i tankerne og ser hvad vi får sat i gang.  

  Co-writes 

  Uge 45 

  I denne uge skal I skrive sammen 2 og 2. Der kan opstå en helt speciel magi i sangskrivningen gennem samarbejder, eller ”co-writes. Så lad der være dobbelt-op på kreativiteten og bliv klogere på jer selv som sangskrivere. Gennem det at lære hinandens styrker at kende, vil I komme til at opsøge og undersøge helt nye musikalske græsgange. 

  Forberedelse til projektforløb – procestænkning og kontekstualisering  

  Uge 46

  Vi skal arbejde med forskellige metoder til at generere idéer for at få dit projekt så spændende, udfordrende og fantasifuldt som muligt. Ugen vil også stå i ’færdigskrivningens’ tegn. Vi skal tale om hvornår en sang er færdig. Hvornår stopper en sang med at være en ’skitse’ og hvornår er det et færdigt, selvstændigt stykke musik? Bliver noget overhovedet nogensinde færdigt? Det skal vi undersøge på baggrund af givende interviews og filosofier med/af en række komponister, sangskrivere, producere, kunstnere m.m. 

  Projektuger 

  Uge 47, 48, 49 og 50 

  I projektugerne arbejder du selvstændigt med et afslutningsprojekt. Forløbet munder ud i at hele skolens laver en afslutningsudstilling og -koncert.   

  Outrodage 

  Uge 51 

  Nedpakning og semesterafsked.

  Sangskrivning efterår 2019

  Pris fra:
  1.450 DKK

  Opstart:
  15-08-2019

  Varighed:
  18 uger

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55