Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Semesterplan for Smykkedesign – efterår 2020

  Intro – smykker med landskaber og relief 

  Uge 34 og 35

  Dette forløb handler om intro til værksted og grundlæggende teknikker, men også emnet ”smykker og landskaber”. Måske er smykker og landskaber ikke noget man normalt forbinder med hinanden, men landskaber kan være en stor inspirationskilde til smykker, særligt hvis man nytænker begrebet og arbejder med anderledes landskaber, som byens landskab, nattens landskab, landskaber set fra myrens perspektiv, landskaber set gennem et mikroskop, personlige landskaber, landskaber som vores horisont og det, der lige beskæftiger os – landskaber kan netop være mange ting.

  På værkstedet arbejder vi projektorienteret og et forløb vil oftest bestå af et inspirationsoplæg, introduktion til nye teknikker, øvelser, idegenerering, materialeundersøgelser, sparring individuel eller i gruppen og endeligt fremstilling af din løsning på opgaven.

  Dette forløb handler om en personlig tolkning og vægtning, at finde sig til rette på værkstedet, men det er også en øvelse i at forholde sig til en kunstnerisk kontekst og relieffet som formsprog.

  Teknikker: Idegenerering, mindmaping, grundlæggende teknikker, øvelser, materiale kendskab og opbygning af relief ved dels udsavning og sammenlodning af flere lag og dels med ætsning

  Materiale: Metal

  Naturen versus kulturen 

  Uge 36 og 37

  Formålet er dels at forholde sig til naturen som inspirationskilde og som et materiale, men også til hvad der er natur, og hvad der er kultur. Du kan vælge at arbejde ud fra en formmæssig indgangsvinkel, men du kan også arbejde med naturen fra en mere abstraktvinkel og stille spørgsmål.

  Inspirationen til dit projekt kan du fx finde i hvordan vi som mennesker kultiverer naturen lige fra skønhedsoperationer, klippede puddelhunde, træer og lignende. Du kan arbejde med stueplanter kontra vildeblomster, det vi spiser, forholde dig til problematikken med gensplejsede afgrøder og monokulturer kontra biodiversiteten eller når naturen igen får overtaget ved forladte bygninger og når mælkebøtten kæmper sig vej op gennem asfalten. Du kan arbejde med Fibonacci’s beregninger af naturens naturlige strukturer.

  Med inspirationsoplæg om hvordan smykkekunstnere har arbejdet med inspiration i naturen, ideudvikling, eksperimenter og formundersøgelser fremkommer smykker, som på den ene eller anden måde har haft sit udgangspunkt i naturen. Naturen er måske meget genkendeligt i smykket eller måske er der blot en sansning, det er din tolkning, der er i centrum.

  Materiale: Naturmaterialer og metal

  Teknikker: Idegenerering, mood board eller valgt ud fra ideen.

  Parafrase, re-design og smykker

  Uge 38

  Udgangspunktet for dette forløb er oplæg om parafrase og historiske smykker. Parafrase er, hvor man tager afsæt i et eksisterende kunstværk, og udsætter det for en personlig fortolkning og nytænkning. Vi arbejder både med parafrase og re-design og henter inspiration i smykkeverden, designikoner, men også i kunstformer som keramik, glas og billedkunst. Det kan være en detalje som zoomes ind på, kompositionen som ændres, man kan lege med materialet eller tolkningen og lægger vægt på det, man synes, er vigtigt. Du kan f.eks. tage fat på et Picasso-billede, undersøge danske designmøbler eller du kan lave en parafrase/re-design af smykketype, som eks. diadem, borgmesterkæde, perlekæden,  m.fl.

  Der er en åben for en eksperimenterende tilgang til smykkematerialerne og en nytolkning af forståelsen af, hvad der karakteriserer et smykke og dets egentlige værdi.

  Teknikker: Idegenerering, mood board og teknikker der passer til materialet og ideen.

  Materialer:Gerne alternative materialer og til tilpasset ideen.

  Rotationsuge

  Uge 39

  Her får du muligheden for at prøve to af de andre værksteder.

  Parafrase, re-design og smykker

  Uge 40

  Forsat fra uge 38

  Studietur til Amsterdam

  Uge 41

  En studietur hvor vi får en masse oplevelser på tværs af linjerne og bl.a. ser noget af det, man ikke ser som almindelig turist.

  Selviscenesættelse og statementsmykker 

  Uge 42, 43 og 44

  Smykker kan have stor betydning for den enkelte, og der ligger ofte en merværdi i et smykke, fordi smykket kan forbindes til en særlig person eller begivenhed, hvor man har fået eller båret smykket.

  Smykker er også en stor del af den nonverbale kommunikation, lidt som ”klæder skaber folk” I modebranchen bruger man smykkerne til at brande sig selv i et forsøg på at skille sig ud fra mængden, og smykkekunstnere arbejder konceptuelt med form, materiale og budskab. For den enkelte kan smykker være identitetsskabende, fordi valget af smykker bevidst eller ubevidst, er en del af den fortælling, vi fortæller om os selv.

  I dette projekt arbejder vi med smykker der har et budskab og en merværdi. Vi ser på signalværdien og ser på smykkernes betydning på vores hverdag og samfund. Vi arbejder med memorydesign og ser på den interaktion, som sker dels mellem smykket og bæreren, smykket og beskueren – smykket og kroppen, hvorfor vælger vi smykker, som vi gør – hvilket budskab vil du fortælle med dine smykker?

  Vi arbejder med hvordan man kan transformere en abstrakt tanke til en mere konkret ide og formsprog, hvordan man får fortalt en ide eller tanke til et bærbart objekt og smykke så budskabet kan aflæses.

  Teknikker: Idegenerering, øvelser, materialeprøver, at skabe smykker med et budskab, smykker til en bestemt person eller bestemt begivenhed.

  Materialer: Efter eget valg og tilpasset din ide.

  Brochen og 3D-print

  Uge 45 og 46 

  Udgangspunktet for dette tema er computeren versus håndværket. Gennem oplæg om 3D-print snakker vi om betydningen og mulighederne med denne ”nye” produktionsform, både hvordan den nu og her kan få indflydelse inden for smykkefremstilling og design generelt, men også hvilken betydning det vil få for fremtiden. Vil 3D-printeren overtage de traditionelle fremstillingsmetoder og vil håndværket dø ud? Hvor og til hvad kan man ellers bruge 3D-printeren til nu og i fremtiden, og hvor går udviklingen hen? Vil de fleste i fremtiden komme til at beskæftige sig med 3D-print eller anden computergeneret tegning- og fremstillingsform?

  Forløbet bliver inddelt i en introduktion til tegneprogrammer og print/laserskæring af de computertegnede objekter. Anden del drejer sig om mere traditionelt håndværk, hvor der arbejdes med brochen og temaet ’modsætninger’ ud fra tanken om, at brocher er en af de ældste smykkeformer, vi har, og 3D-print er en af de nyeste fremstillingsmetoder. I løsningen af opgaven lægges der vægt på designet og at du får kendskab til tegneprogrammet.

  Teknikker: Introduktion til tegneprogrammet Rhinoceros, tegning og fremstilling af brocher.

  Materialer: 3D-printermateriale og metal.

  Projektuger

  Uge 47, 48, 49 og 50

  Projektugerne er perioden, hvor man arbejder intensivt og i dybde med et selvformuleret projekt. Der er meget brede rammer for, hvad projektet kan handle om. Det kan dreje sig om form eller materialeundersøgelser, tests eller et mere konkret projekt.  Du kan arbejde tværfagligt, alene eller sammen med andre. Projektugerne munder ud i en udstillings- og koncertweekend, hvor du får en oplagt mulighed for at præsentere dit projekt.

  Smykkedesign efterår 2020

  Pris fra:
  1.450 DKK

  Opstart:
  13-08-2020

  Varighed:
  18 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55