Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Semesterplanen for foråret 2021 er ikke klar endnu, men her kan du se, hvordan den ser ud i 2020:

  Semesterplan for Smykkedesign – forår 2020

  Intro, smykker og landskaber

  Uge 3, 4 og 5

  På dette forløb får du en introduktion til smykkeværkstedet og de grundlæggende smykketeknikker, men også til emnet ”smykker og landskaber”, hvor du skal forholde dig til en kunstnerisk kontekst og relieffet som formsprog.

  Landskaber er ikke noget man normalt forbinder med smykker, men særligt, hvis man nytænker og udvider begrebet, kan landskaber være en stor inspirationskilde til smykker. Anderledes landskaber som byens landskab, nattens landskab, landskaber set fra oven, landskaber set gennem et mikroskop, landskaber som vores horisont kan give en sjov, anderledes og personlig vinkel på smykkerne.

  TeknikkerIdégenerering, materialekendskab, grundlæggende smykketeknikker, lag på lag, prægning og ætsning.

  Materiale: Metal.

  Naturen versus kulturen

  Uge 6 og 7

  Formålet er at forholde sig til naturen og kulturen som inspirationskilde. Du kan enten vælge at arbejde ud fra en formmæssig indgangsvinkel eller ud fra et mere abstrakt og personligt udgangspunkt.

  Med inspirationsoplæg om hvordan smykkekunstnere har arbejdet med emnet, ideudvikling, eksperimenter og formundersøgelser fremkommer smykker, som på den ene eller anden måde har haft sit udgangspunkt i spændingsfeltet mellem natur og kultur. Udgangspunktet eller ideen er måske meget genkendeligt i smykket eller måske blot en sansning. Det er din tolkning, der er i centrum.

  Natur versus kultur er et bredt emne og inspirationen kan komme mange steder fra, f.eks. middelaldermatematikeren Fibonacci’s beregninger af naturens strukturer, det vi spiser og menneskets kultivering af naturen lige fra skønhedsoperationer til klippede puddelhunde, bonzai-træer, stueplanter kontra vildeblomster eller noget helt andet.

  Teknikker: Idegenerering og teknik der er tilpasset ideen. Introduktion til støbning, emalje, Art Clay, støbning i porcelæn/keramiksmykker.

  Materiale: Tilpasset ideen.

  Rotationsugen

  Uge 8

  Prøv et nyt og andet fag. I ugens løb afprøver du to andre værksteder og får indblik i nye kunstneriske og faglige muligheder, hvilket kan give dine egne kreative spor nye drejninger.

  Naturen versus kulturen – fortsat...

  Uge 9

  Parafrase, re-design og statementsmykker

  Uge 10, 11 og 12

  Udgangspunktet er oplæg om parafrase/re-design og historiske smykker. Parafrase er, når man tager afsæt i et eksisterende kunstværk og udsætter det for en personlig tolkning og nytænkning. Det kan være en detalje, der zoomes ind på, en komposition som ændres eller leg med materialer og tolkning. Du lægger vægt på det, du synes er interessant og vigtigt.

  Inspirationen kan findes i smykker, designklassikere eller kunstformer som keramik, glas og billedkunst. Du kan fx tage fat på et Picasso billede, PH-lamper, Arne Jacobsen Svanen, Georg Jensen bestik eller smykketyper, som eks. diadem, borgmesterkæde, alliancering m.fl.

  Statementsmykker har to sider. Det kan være store og prangende modesmykker, der passer til et out-fit. Men det kan også være smykker med en kunstneriskvinkel, hvor man bruger smykkerne som et medie for sit budskab. Et budskab, der fortæller eller stiller spørgsmål til holdninger, standpunkter, tanker og ideer – du vælger, hvilken vinkel du finder mest interessant.

  Der vil være en åben for en eksperimenterende tilgang til smykkematerialerne og med en ny vinkel på af forståelsen af, hvad et smykke er og dets egentlige værdi.

  Teknikker: Idegenerering og teknikker, der passer til ideen samt introduktion til læder og plexiglas.

  Materialer: Alternative smykkematerialer og tilpasset ideen.

  3D-print: Computeren versus håndværket

  Uge 13, 14 og 15

  Udviklingen viser, at mange i fremtiden kommer til at beskæftige sig med 3D-print, eller en anden computergeneret fremstillingsform. Med en nysgerrig vinkel bearbejder vi emnet fra flere vinkler.

  Ud fra oplæg om 3D-print snakker vi om betydningen og mulighederne med den ”nye” produktionsform versus den traditionelle. Hvad kan man bruge 3D-printeren til her og nu, hvilke fordele og ulemper har den og hvor går udviklingen hen?

  Derudover bliver forløbet inddelt i en introduktion til tegneprogrammer RhinoCeros og print/laserskæring af de computertegnede objekter.

  Den sidste del drejer sig om traditionelt håndværk, hvor der arbejdes med brochen og temaet ’modsætninger’ ud fra tanken om, at brocher er en af de ældste smykkeformer, vi har, og 3D-print er en af de nyeste fremstillingsmetoder. I løsningen af opgaven lægger vi vægt på designet, håndværket og at du får et kendskab til tegneprogrammet/3D-print.

  Teknikker: Introduktion til tegneprogrammet Rhinoceros, 3D-print og fremstilling af brocher.

  Materialer: 3D-printermateriale og metal.

  Fra ide til produkt

  Uge 16 

  ”Fra ide til produkt” er et sparrings projekt, hvor I, i grupper og med bistand, selv skal bestemme og begrunde valg af produkt, design, teknikker, materialer m.m. Projektet skal ligne en uddannelses- eller arbejdssituation fra den ’virkelige verden’.

  I ugerne op til projektet vil der være idegenerering og optakt til projektet, så I er bedst muligt klædt på.

  Teknikker: Frit valg.

  Materiale: Frit valg.

  Krav: Gruppearbejde og design, samt fremstilling af et smykke/objekt, der forholder sig til kroppen.

  Irland – studietur

  Uge 17

  Vi kommer ind under huden på det miljø, der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunsten. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunsten, og krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

  Fra ide til produkt – fortsat...

  Uge 18

  Fra form til souvenir

  Uge 19, 20 og 21 

  Souvenir handler om at huske begivenheder, minder og oplevelser. På studieturen registrerer du og tager noter, fotos, aftryk, optager lyde, samler materialer og får en masse indtryk – når kommer hjem, bearbejdes alle disse input på forskellig vis.

  En eller flere former, et fragment eller et udsnit af vælges ud. Det bearbejdes og der tolkes over emnet, så der ud fra emnet dannes en helhed, et smykke og din personlige souvenir.

  Projektet handler om at transformere og bearbejde former. Du arbejder med den spændingsvirkning, der sker i gentagelsen af en form og undersøgelsen af det, der sker i mødet mellem vinkler og former. Vi ser også på hvordan former og overflader virker på hinanden.

  Et element i projektet er også at opbygge hule former. Det kan være en fordel, dels fordi det giver lette og behagelige smykker – og så kan du spare på materialeudgiften.

  Teknikker: Bearbejdning af inspirations materiale, undersøgelse af form kontra overfladen, knækfiling og opbygning af hule emner.

  Materialer: Plader og tråd af metal.

  Projektuger

  Uge 22, 23, 24 og 25

  Projektugerne er perioden, hvor du arbejder intensivt og i dybden med et selvformuleret projekt. Det er ikke et eksamensprojekt, men netop en mulighed for at gå mere undersøgende til værks over et emne, der interesserer dig. Der er meget brede rammer for, hvad projektet kan handle om. Det kan dreje sig om form eller materialeundersøgelser, teknikker, tests, dokumentation af et værk eller om fremstilling af konkrete produkter. Du kan arbejde tværfagligt, alene eller sammen med andre. Faglærerne er knyttet til som sparring, bistand og faglighed.

  Projektugerne munder ud i en udstillings- og koncertweekend, hvor du får en oplagt mulighed for at præsentere dit projekt.

  Smykkedesign forår 2021

  Pris fra:
  1.450 DKK

  Opstart:
  13-01-2021

  Varighed:
  24 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55