Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Det lærer du til billedkunst undervisning

  Leder du efter billedkunst undervisning? Billedkunst er mulighedernes land for at lade sig inspirere af kunsthistorien og samtidskunsten, for at undersøge, idégenere og eksperimentere og for at give udtryk af indtryk indenfor maleri, installation og grafik.

  Vi arbejder i 7-14 dages projekter til billedkunst undervisning. I hvert projektforløb kan du forvente at blive kastet ud i nye måde at udtrykke dig på og nye teknikker tilknyttes de forskellige temaer. Planen varierer fra semester til semester, men her er nogle af de emner, du med stor sandsynlighed vil støde på:

  Parafrasen med besøg på kunstmuseum

  Gennem tiderne har kunstnere i høj grad ladet sig inspirere af hinanden. At tage udgangspunkt i en anden kunstners værk og lave sin egen personlige version af det kaldes for en parafrase. Det kan gøres på mange måder – vi ser eksempler på, hvordan et motiv, et tema, en detalje eller en farveholdning kan sættes ind i nye rammer.

  Fokus på parafrasens kunsthistorie, mood boards, grundlæggende maleteknikker og farvelære.

  Det eksperimenterende maleri

  At male handler om at fortælle historier – og mange af nutidens kunstnere arbejder med stor fortælleglæde. Vi ser på, hvordan stilarter og teknikker blandes og referencer til kunsthistorien drages ind.

  Hvad kan man tillade sig? Hvilke virkemidler kan man benytte sig af? Vi lader os inspirere af collage, street art, ekspressivt maleri og samtidskunst og sammensætter det til nye udtryk. Vi hælder, kaster og drypper maling på lærredet og lader tilfældighederne inspirere til nye og ”tilfældige” indgange til maleriet. Vi bygger op og bryder ned. Vi analyserer og tager stilling til det færdige udtryk.

  Fokus på at turde at eksperimentere, evnen til at være i det ukendte, flow writing og komposition.

  Collagen, artist books og maleriet

  Ordet collage kommer fra det franske coller, som betyder at lime. De første collager blev lavet i 1911-12 af Pablo Picasso og Georges Braque i Paris. Siden brugte bl.a. popkunstneren James Rosenquist collagen som forarbejde til maleriet. Collagen er atter ved at vinde terræn i samtidskunsten – der klippes, klistres, syes, broderes, tegnes, males og trykkes som aldrig før.

  Kursus i at sy små bøger, som vi forvandler til en artist book/ et selvstændigt værk.

  Fokus på det narrative udtryk, kompositioner, mønstre og ornamentik.

  Grafisk værksted – højtryk, dybtryk og monotypi

  Grafik er en selvstændig genre inden for billedkunsten. Det særlige ved grafikken er muligheden for at trykke det samme motiv flere gange. En fordel er, at man kan opnå mange forskellige resultater og afprøve et motiv hurtigere og med variation – fx i farven.

  De første dage gennemgås og afprøves forskellige teknikker, så du bliver i stand til at eksperimentere med de teknikker, du foretrækker og får mulighed for at blande dem – måske opstår helt nye udtryk. Det er også oplagt at arbejde videre på værkerne med fx blyant, kul, akvarel og akryl.

  Bordets glæder – ”lag på lag på lag-maleri” 

  Bordet samler, bordet fanger – især opmærksomhed. Vi mødes ved det, spiser ved det, læser eller skriver ved det, arbejder ved det, dækker det op, beder bordbøn ved det eller rejser os fra bordet. Vi sidder ved det hver dag, det samler og skaber afstand mellem os på samme tid. Store beslutninger tages over det – og mange mennesker tjener deres løn ved det.

  Vi arbejder med bordet som fælles motiv og som iscenesættelse, hvor oplæg giver indsigt i, hvad der i kunsthistoriske perioder er foregået ved bordet.

  Fokus på skrift, ”sort lærred”, perspektivet og ”lag-på-lag” teknikker.

  Natur versus kultur

  Siden renæssancen har kunstnere beskæftiget sig med landskabet. Først som en baggrund til billedets egentlige handling, siden som et selvstændigt motiv. Nogle gange er landskabet et helt konkret sted, nogle gange et nærmest abstrakt virvar af farver eller et ”indre landskab”, der udtrykker en mental tilstand.

  Til temaet hører også blomster og buketter, der stadig den dag i dag er et populært motiv. Vi ser på forskellige måder at male blomster på og snakker om, hvordan de kan være et billede på forgængelighed, uskyld, det kvindelige køn, død, genopstandelse og meget andet.  

  Fokus på perspektivet, klima og bæredygtighed, sammenhængen mellem maleri og installation.

  Portræt og iscenesættelse

  Portrættet er en af de helt store genrer i kunsten gennem tiderne. Alle kunsthistoriske perioder har deres bud på, hvordan et menneske kan afbildes. Vi ser eksempler fra forskellige tiders selvportrætter, familieportrætter, kunstnerportrætter osv. men fokuserer især på surrealismens gådefulde og mystiske univers, hvor portrætkunsten i høj grad dyrkes.

  Hvilke objekter kan fortælle noget om dig? Hvordan relateres du til din omverden? Hvilket kropsprog har du lyst til at dyrke? Kan man male et selvportræt uden at male sig selv?

  Fokus på at lave en serie af billeder/installationer og at tegne, male, forme (selv) portrætter – med og uden ansigt.

  Følg Billedkunst undervisning på instagram

  Fælles aktiviteter ud over billedkunst undervisning

  Rotationsuge

  På hvert semester har vi en rotationsuge, hvor du får lov at prøve andre linjefag og bliver beriget med ny inspiration. Ugen er fuld af andre oplevelser end de ventede, og netop her kan dine kreative spor tage nye drejninger.

  Studietur

  Hvert semester er der en studietur. Her kommer vi ind under huden på det miljø, der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunst. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunst krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

  Gæstelærere

  I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af Mette Rishøj og David Ramirez blandt andre.

  Projektuger og afsluttende udstilling

  De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt selvstændigt eller sammen med andre – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

  Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

  Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

   

   

  Forår
  Efterår

  Tilmeld dig

  Pris fra:
  1.500 DKK

  Opstart:
  12-01-2023

  Varighed:
  24 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55

  Tilmeld dig

  Pris fra:
  1.600 DKK

  Opstart:
  17-08-2022

  Varighed:
  18 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55