Course Attendees

  Still no participant

  Course Reviews

  Still no reviews

  Leder du efter et smykkekursus? Det lærer du på linjefaget Smykkedesign

  Om Smykkedesign

  Vi arbejder projektorienteret og idebaseret på Smykkedesign. På det her smykkekursus kommer du til at arbejde med opgaverne ud fra en personlig vinkel og tolkning. Nybegyndere vil i starten have fokus på at lære at mestre teknikker, mens øvede lægger vægten på idegenerering og den personlige vinkling og løsning af opgaven.

  De enkelte projekter er oftest af 1 – 3 ugers varighed. Et forløb vil oftest bestå af et inspirationsoplæg, introduktion til nye teknikker, øvelser, idegenerering, materialeundersøgelser, sparring individuelt eller i gruppen og endelig din løsning af opgaven i praksis. Undervisningen varierer fra semester til semester, men du vil sandsynligvis arbejde med emner som:

  Smykker og landskaber

  Landskaber er ikke noget man normalt forbinder med smykker, men særligt, hvis man nytænker og udvider begrebet, kan det være en stor inspirationskilde til smykker. Du kommer til at forholde dig til en kunstnerisk kontekst og relieffet som formsprog. Det åbner dine øjne for inspiration fra en uventet vinkel.Gennem forskellige overfladebehandlinger og lag på lag bygges det personligt tolkede landskab op og bliver til smykker.

  Naturen versus kulturen

  Et smykkekursus i modsætninger: Gennem ideudvikling, eksperimenter og formundersøgelser fremkommer smykker, som på den ene eller anden måde, har haft sit udgangspunkt i spændingsfeltet mellem natur og kultur. Inspirationen kan komme mange steder fra, fx middelaldermatematikeren Fibonacci’s beregninger af naturens strukturer, det vi spiser og menneskets kultivering af naturen, når mælkebøtten bryder asfalten eller noget helt andet.

  Naturen og kulturen måske meget genkendeligt i smykket eller måske blot en sansning. Det er din tolkning, der er i centrum.

  Parafrase/re-design

  Re-design og parafrase handler om at tage afsæt i henholdsvis i et eksisterende design eller kunstværk og udsætte det for en personlig tolkning og nytænkning. Det kan være en detalje, du zoomer ind på, en komposition du ændrer, leg med materialer eller tolkning. Du lægger vægt på det, du synes er interessant og vigtigt.

  På dette smykkekursus handler det om at skabe nyt ud fra noget eksisterende, ikke som kopier, men værker, der har en genkendelighed og som er gjort mere interessante og transformeret over i smykkeverdenen.

  Fashion og statementsmykker

  I dette projekt arbejder vi med smykker, der har et budskab og med smykkernes signalværdi, størrelsesforhold og indbyggede forventninger.

  Statementsmykker har to sider. Det kan være store og prangende modesmykker, der passer til et out-fit. Men det kan også være smykker med en kunstnerisk vinkel, hvor du bruger smykkernes form eller materiale konceptuelt som et medie for dit budskab. Et budskab, der fortæller eller stiller spørgsmål til holdninger, standpunkter, tanker og ideer – du vælger selv, hvilken vinkel du finder mest interessant på dette smykkekursus.

  Vi arbejder med, hvordan vi kan transformere en følelse eller abstrakt tanke til en mere konkret ide og et formsprog, der kan overføres til et bærbart objekt og smykke, så budskabet kan aflæses. 

  Det personlige smykke – Memory-design

  Et smykke kan have stor betydning for den enkelte. Projektet handler om intuition og hvorfor vi vælger som vi gør, og hvordan vi kan skabe personlige smykker til andre.

  Vi arbejder med memory-design, det at vi husker en person eller begivenhed gennem et smykke. Vi ser på den interaktion, som sker dels mellem smykket, bæreren og beskuerenog den personlige historie, fordi de kan være identitetsskabende. Valget af smykker er – bevidst eller ubevidst – en del af den fortælling, vi skaber om os selv, lidt som “klæder skaber folk”.

  Computeren versus håndværket

  Udviklingen viser, at mange i fremtiden kommer til at arbejde med digitalt design og digitale produktionsmetoder. Med en nysgerrig vinkel bearbejder vi emnet fra flere vinkler. Hvor går udviklingen hen og hvad kan vi bruge det til?

  På dette smykkekursus får du introduktion til og prøver kræfter med tegneprogrammet Rhinoceros, og du lærer at printe eller laserskære de computertegnede smykker og objekter. Som modspil til den nye teknologi, arbejder vi med traditionelt håndværk, samt med brochen som objekt og temaet ’modsætninger’. Brocher er en af de ældste smykkeformer, vi har og 3D-print er en af de nyeste fremstillingsmetoder.

  Fra input til form – fra form til souvenir

  Her skal vi transformere og bearbejde former. Souvenir handler om at huske begivenheder, minder og oplevelser. Fra eks. semesterets studietur, hvor du registrerer, tager noter og samler indtryk.

  Souvenir handler om at huske begivenheder, minder og oplevelser. Det kan fx være, at du på semestrets studietur registrerer, tager noter, fotograferer, samler materialer og indtryk. En eller flere former, et fragment eller et udsnit vælges ud. Det bearbejdes og der tolkes over emnet, så der ud fra emnet dannes en helhed, en form, et smykke og din personlige souvenir.

  Smykker og historien

  Historien gentager sig – projektet tager udgangspunkt i tidsepoker og kunstens ”-ismer” og gentagelser. På dette smykkekursus beskæftiger vi os med, hvordan vi skaber moderne smykker, der dels tager udgangspunkt i historien og dels i et helt andet medie som fx malerier, skulpturer og arkitektur. Hvordan får vi historiens gentagelse og generelle tendenser transformeret over til et konkret og nutidigt smykke?

  Følg Smykkedesign på instagram

  Fælles aktiviteter

  Rotationsuge

  På hvert semester har vi en rotationsuge, hvor du får lov at prøve andre linjefag og bliver beriget med ny inspiration. Ugen er fuld af andre oplevelser end de ventede, og netop her kan dine kreative spor tage nye drejninger.

  Studietur

  Hvert semester er der en studietur. Her kommer vi ind under huden på det miljø, der er grobund for kunsten. Du kommer til at møde kunstnere, se værksteder og opleve kunst. Det bliver en alsidig tur, hvor du konfronteres med samtidskunst krydret med nogle unikke og enestående naturoplevelser.

  Gæstelærere

  I løbet af semestret vil du få gæsteundervisning fra aktive kunstnere, der vil give et indblik i deres praksis og deres viden. Tidligere har linjefaget haft besøg af Kim Buck, Jytte Kløve, Maiken Berle og Jane Kønig blandt andre.

  Projektuger og afsluttende udstilling

  De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvdefineret projekt selvstændigt eller sammen med andre – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektet består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

  Den sidste uge af projektperioden er rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker. Udstillingen er et offentligt arrangement.

  Afslutningsprojektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra idé til færdigt produkt.

  Forår
  Efterår

  Tilmeld dig

  Pris fra:
  1.500 DKK

  Opstart:
  12-01-2023

  Varighed:
  24 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55

  Tilmeld dig

  Pris fra:
  1.600 DKK

  Opstart:
  17-08-2022

  Varighed:
  18 uger

  Få en rundvisning

  Har du spørgsmål om vores kursus så ring til os alle hverdage mellem 8:00 og 14:00

  75 88 35 55