0

RATING

Jakob Bonderup

Stilling: Forstander

Fag: Musikhistorie, Højskolesangbogen, Højskoleaftner, Kor og Musikforståelse

Uddannelse & baggrund:
Jakob Bonderup (1972) har fået højskole ind med modermælken som søn af en far, der både var højskolelærer og siden -forstander. Han er uddannet kontra- og el bassist, foredragsholder, arrangør, komponist, korleder og musiklæreruddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Før Jakob kom til Engelsholm, underviste han i 10 år på Brandbjerg Højskole, Det Jyske Musikkonservatorium (RM og AM), Den Fynske Talentskole, diverse musikstævner og musikskoler. Derudover har han været stævneleder for det legendariske jazzstævne på Brandbjerg fra 1997-2005, samt Vinterstævnet og Engelsholmstævnet 2006-. Jakob sad desuden med i redaktionen af den nye(ste) højskolesangbog.

I 2006 blev Jakob hentet til Engelsholm Højskole for at starte en musikprofil op på højskolen, der ikke tidligere havde haft musik på skemaet. I 2011 blev han forstander.