0

RATING

Jakob Bonderup

Stilling: Forstander

Fag: Musikhistorie, Højskolesangbogen, Højskoleaftner, Kor og Musikforståelse

Uddannelse & baggrund:
Jakob Bonderup (1970) har fået højskole ind med modermælken som søn af en far, der både var højskolelærer og siden -forstander. Han er uddannet kontra- og el bassist, foredragsholder, arrangør, komponist, korleder og musiklæreruddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Siden 1990 har han været professionel musiker i mange forskellige sammenhænge og genrer.

Før Jakob kom til Engelsholm, underviste han i 10 år på Brandbjerg Højskole, Det Jyske Musikkonservatorium (RM og AM), Den Fynske Talentskole, diverse musikstævner og musikskoler. Derudover har han været stævneleder for det legendariske jazzstævne på Brandbjerg fra 1997-2005, samt Vinterstævnet og Engelsholmstævnet fra 2006 og frem til i dag, hvor han stadig leder de nævnte stævner. 
Jakob sad desuden med i redaktionen af 18. udgave af højskolesangbogen og rejser landet rundt og laver sang- og fortælletimer.

Jakob sidder i flere bestyrelser bl.a. som bestyrelsesleder i Den Jyske Kunstfond, der sorterer under Statens Kunstfond.

I 2006 blev Jakob hentet til Engelsholm Højskole bl.a. for at starte en musikprofil op på højskolen, der ikke tidligere havde haft musik på skemaet. I 2011 blev han forstander.