Menu

BILLEDKUNST

I Billedkunst på Engelsholm Højskole arbejder vi værkstedsorienteret med kunsten med hovedvægt på maleri og grafik.

Målet er at øge dit kendskab til kunsthistorien og samtidskunsten og finde inspiration, som kan styrke og inspirere dit personlige billedmæssige udtryk og formsprog inden for maleri og grafik.
Undervisningen består af tematiske oplæg med udgangspunkt i kunsthistorien og samtidskunsten, opgaver, diskussion og dialog samt personlig vejledning.

Udfordringen ligger i at åbne sig og bryde med konventionelle måder at tænke og handle på inden for billedkunsten. Vi har fælles billedgennemgang, hvor vi diskuterer og perspektiverer værkerne og kommer med konstruktiv kritik.
Vi gennemgår mange forskellige udtryk og teknikker inden for maleri og grafik som fx farvelære, komposition, maleteknikker med akryl, collage, tegning, xerolitografi, collografi og fototryk m.m.

Arbejdsformen er ofte projektorienteret, og der er mange forskellige teknikker og udtryk i spil på samme tid.

Undervisningen tager udgangspunkt i niveau og ambition: Skal dit forløb på billedkunstlinjen være akademiforberedende? Skal det munde ud i en ansøgning til censurerede udstillinger? Eller skal forløbet fungere som udvikling af en personlig passion?
Sammensætningen af deltagerne giver gensidig inspiration og en fantastisk dynamik.

Tegning

2 timer hver uge deltager du i undervisning i faget Tegning. Her arbejder vi bl.a. med ideudvikling, klassisk tegnelære og tredimensionel formgivning.