Menu

EFTERÅR 2017 – BILLEDKUNST

Underviser: Bente Stamp

Gæstelærer: David Gomez

UGE 33, 34 og 35

PARAFRASEN

Gennem tiderne har kunstnere i høj grad ladet sig inspirere af hinanden. At tage udgangspunkt i en anden kunstners værk og lave sin egen personlige version af det kaldes for en parafrase. Det kan gøres på mange måder – vi ser eksempler på, hvordan et motiv, et tema, en detalje eller en farveholdning kan sættes ind i nye rammer.

Fokus på:

 • Kunsthistorien set gennem parafraserne
 • Grundlæggende maleteknikker
 • Komposition og farvelære

UGE 36

KULTUR OG NATUR

Siden renæssancen har kunstnere beskæftiget sig med landskabet. Først som en baggrund til billedets egentlige handling, siden som et selvstændigt motiv. Nogle gange er landskabet et helt konkret sted, nogle gange et nærmest abstrakt virvar af farver eller et ”indre landskab”, der udtrykker en mental tilstand.

Til temaet hører også blomster og buketter, der stadig den dag i dag er et populært motiv. Vi ser på forskellige måder at male blomster på og snakker om, hvordan de kan være et billede på forgængelighed, uskyld, det kvindelige køn, død, genopstandelse og meget andet.

UGE 36, 37 og 40

DET EKSPERIMENTERENDE MALERI

At male handler om at fortælle historier – og mange af nutidens kunstnere arbejder med stor fortælleglæde. Vi ser eksempler på, hvordan stilarter og teknikker blandes og referencer til kunsthistorien drages ind. Hvad kan man tillade sig? Hvilke virkemidler kan man benytte sig af? Vi lader os inspirere af collage, street art, ekspressivt maleri og samtidskunst og sammensætter det til nye udtryk.

Vi hælder og drypper maling på lærredet og lader tilfældighederne inspirere til nye og "tilfældige" indgange til maleriet. Vi bygger op og bryder ned. Vi analyserer og tager stilling til det færdige udtryk!

Fokus på:

 • Samtidskunsten
 • Komposition og farvelære

UGE 38 og 39

GRAFIK - GRAFIK - GRAFIK

Grafik er en selvstændig genre inden for billedkunsten. Der er linoleumstryk, monotypier, collografi og mange andre teknikker. Det særlige ved grafik er muligheden for at trykke det samme motiv flere gange. En fordel er, at man kan opnå mange forskellige resultater og afprøve et motiv hurtigere og med variation - fx i farven. De første dage gennemgås og afprøves de forskellige teknikker, men inde i forløbet får du mulighed for at eksperimentere med de teknikker, du foretrækker med mulighed for at blande de forskellige teknikker - måske opstår helt nye udtryk? Det er også oplagt at arbejde videre på værkerne med fx blyant, kul, akvarel og akryl.

Kunstnere til inspiration: Rembrandt, Knud Odde, Søren Bjælde. Palle Nielsen, David Ramirez, Steffen Herrik.

Fokus på:

 • Grundlæggende maleteknikker
 • Perspektiv
 • Komposition og farvelære
 • Symboler

UGE 41

STUDIETUR

Turen går til Amsterdam, hvor vi skal lade os inspirere af kunst og byen omkring os.

UGE 42 og 43

FRA FRAGMENT TIL HELHED – GENTAGELSER OG VARIATION

Udgangspunktet for dette forløb er inspiration fra studieturen, hvor du indsamler inspiration og ting fra naturen og kulturen! Mønstre i bybilledet, emballage, tapet, spor, reklamer osv. – alt kan bruges og indsamles. I de efterfølgende uger sætter du inspirationen sammen til dit eget univers. Hvad sker der, når du gentager, forstørrer, formindsker eller videredigter på et mønster? Artistbook, collage, klokkestrenge, papirklip og broderi.

Fokus på:

 • Sammenhænge, variation og gentagelser i kunsten
 • Mønstre og ornamentik
 • Komposition

UGE 44

ROTATIONSUGE

Prøv andre faglinjer og lad dig inspirere af nye teknikker og emner. Til sidst skaber vi et fælles produkt.

UGE 45 og 46

PORTRÆT OG SELVISCENESÆTTELSE

Portrættet er en af de helt store genrer i kunsten gennem tiderne. Alle kunsthistoriske perioder har deres bud på, hvordan et menneske kan afbildes. Vi ser eksempler fra forskellige tiders selvportrætter, familieportrætter, kunstnerportrætter osv. men fokuserer især på surrealismens gådefulde og mystiske univers, hvor portrætkunsten i høj grad dyrkes.

Hvilke objekter kan fortælle noget om dig? Hvordan relateres du til din omverden? Hvilket kropsprog har du lyst til at dyrke? Kan man male et selvportræt uden at male sig selv?

Fokus på:

 • Selvportrættet gennem kunsthistorien
 • At male portrætter
 • Blindtegning

UGE 47, 48, 49 og 50

PROJEKTUGER

Semesteret afsluttes med et individuelt projekt – et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Det er oplagt at gå i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen – men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine egne ideer. Projektets forløb består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet – og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Vi slutter af med at lave en stor fælles udstilling. De sidste tre dage sættes udstillingen op, og der er mulighed for en god indsigt i, hvad det kræver af både praktiske og æstetiske overvejelser at skabe en fælles udstilling.

Fokus på:

 • Idegenerering
 • At beskrive dit eget individuelle projekt og argumentere for indholdet
 • Kuratering (at sætte en udstilling op)
 • At arbejde igennem!