Menu

FOTOGRAFI – EFTERÅRET 2017

Underviser: Kristian Sæderup

KAMERA OG KROP

Uge 34 og 35

’Snapshot’ er en bestemt fotografisk strategi, hvor fotografen bruger kameraet frit, ukontrolleret og som en forlængelse af sin egen krop. Det fotografiske snapshot er ofte fyldt med udtryk, energi og skjulte fortællinger om fotografens egne drømme og længsler...
I de første to uger taper vi vores skærme på kameraet til, slipper kontrollen og laver fotografisk dagbog.

ANALOGT FOTOGRAFI

Uge 36 og 37

Vi skruer tiden tilbage til før det digitale og skaber fotografi ved hjælp af sølv, kemi og vores egne hænder.
I uge 36 og 37 vil vi arbejde analogt med fotografi. Du vil lære, hvordan man eksponerer ved hjælp af lysmåler, hvordan man fremkalder film, kopierer billeder fra negativer i mørkekammeret og hvordan man scanner dem til digitale filer.

FÆLLESPROJEKT: KUNSTNERBESØG AF MARCO EVARISTI

Uge 38

LANDSKABSFOTOGRAFI

Uge 39 og 40

Rundt om Engelsholm Højskole rejser sig og falder et kulturlandskab med marker, læhegn, ådal og hede. Køerne græsser, mens uglen sover i det gamle egetræ. Her er ingen farer, ingen synlig forurening, er der idyl?

Hvordan kan vi beskrive dette landskab med fotografi uden at lave kedelige, klichefyldte postkort? Hvordan kan vi, fotografisk og menneskeligt, forholde os til det?

STUDIETUR

Uge 41

Turen går til Amsterdam og elever på fotografilinjen, skal fotografere på baggrund af en konkret opgave.

PORTRÆTFOTOGRAFI

Uge 42, 43 og 44

At fotografere et andet menneske er at møde et andet menneske. Portrætfotografier indeholder altid rester af virkelige menneskers virkelige møder.
Portrætsituationen er derfor altid relevant; den udfordrer og spejler vores måde at være i relation til andre mennesker og er derfor i sig selv et selvportræt og en omgang kraftfuld livsgymnastik.

I uge 42 og 43 skal vi kigge ind i portrætfotografiets store, alsidige historie og afprøve forskellige portrætteknikker

FOTOGRAFI SOM OBJEKT

Uge 45 og 46

Fotografier er plastiske; de skifter betydning afhængig af hvordan og hvor de bliver produceret, monteret og præsenteret.

I uge 45 og 46 vil vi undersøge og afprøve, hvordan vi kan skabe fortælling og betydning, når vi gør vores fotografier til fysiske objekter. Hvad sker der f.eks. hvis vores fotografier kun printes i frimærkestørrelse? Hvis de bliver fremkaldt direkte på en sten? Eller hvis et portræt af en ung mand monteres på bunden af Engelsholm Sø, så beskueren kun lige aner det gennem det brune søvand?

PROJEKTUGER

UGE 47 til 50

De sidste fire uger af semestret arbejder du med et selvstændigt eller fælles kunstprojekt, som du selv definerer. Det handler om at komme i dybden med lige præcis den del af faget, du brænder for.

Afslutningsvis kulminerer projektugerne i en stor, fælles udstilling for alle linjer. Udstillingen er et offentligt arrangement.

Projektet er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra ide til færdigt produkt, men også en øvelse i samarbejde om et fælles projekt, som den afsluttende udstilling er.