Menu

EFTERÅRET 2017 - ELEKTRONISK MUSIK

Lærere: David Mondrup og Anders Ruby

Gæstelærer: David Gomez

Uge 33 og 34

ALTERNATIVE LYDKILDER

Siden det blev muligt at optage lyd på bånd, har kreative lydkunstnere også brugt de optagne lyde til at lave deres kunst med. Der går en lige linje fra 30ernes hörfilm over 50ernes musique concrete til Björk og Matmos der bygger beats af industrilyde, og lyde der kun eksisterer i den digitale sfære. Det er samtidig lyde, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad det gør ved musikken at man kan genkende lydenes ophav.

Vi laver nedslag i den elektroniske musikhistorie – men først og fremmest skal vi selv ud og prøve det af. Optage og generere vore egne lyde, klippe dem i småstykker, strække dem ud af facon, bygge rytmer, melodier og lydcollager af det. Opgaven er perfekt til samtidig at lære og øve de grundlæggende principper inden for sequencing, såsom audio, MIDI, automatisering, softwareinstrumenter, plugins, send- og inserteffekter og generelle mix teknikker.

Uge 35

LIVE - ELEKTRONIKKEN SOM INSTRUMENT / VJ

Hvordan spiller man live med sin computer? Det skal vi øve os på i dette modul. Vi forbereder lyde og loops, sætter knapper på effekter, forbereder vores numre og øver os. Og øver og øver og øver lidt mere, for at få den bedst mulige performance ud af det. Til slut holder vi en koncert for resten af skolen. Det bliver muligvis vores første koncert, men det bliver helt sikkert ikke den sidste.

Uge 36

MINIMALISME

Minimalismen er ikke så meget en stil eller en genre, men nærmere en teknik til at belyse og fremelske de ting i en komposition, der ellers ville blive overset. Bliv bekendt med nogle af principperne bag minimalistisk musik: Fra avantgardens horrible provokationer – til organiske, hypnotiske og repetitive mønstre. Teknikkerne og ideerne vi arbejder med kan anvendes i alle genrer til bl.a. trommeprogrammeringer, opbygning af pads, tema- og bassline komposition.

Uge 37

SYNTESE

Et forløb der handler at arbejde med – og at forstå – synthesizere. Forståelsen af de grundlæggende principper bag disse er relevant i forhold til det meste elektroniske musik. Vi kigger på, lytter til, og gør os erfaringer med: waveforms, oscillatorer, lfo’er, filtre, envelopes, modulationsmuligheder og meget mere.

Uge 38

SONGTRONICA (SAMMEN MED SANGSKRIVNING)

Vi skal blande de to tilgange, elektronisk musik og klassisk sangskrivning.

Du kan som sangskriver forvente at blive klogere på studieproduktionen som kunstform; som elektronisk musiker kan du forvente at komme til at arbejde med udgangspunkt i det, der er den historiske baggrund for næsten al musik - melodi og tekst.

Uge 39

MIX

En uge hvor vi dykker ned i den grundlæggende disciplin at mixe lyd. Hvilke effekter opfylder hvilke formål, hvad betyder de mange parametre der kan skrues på, og hvordan løser jeg eventuelle problemer med at få musikkens mange elementer til at lyde godt sammen?

Mixing er på én gang en helt grundlæggende værkstedsdisciplin, og samtidig et af de mest magtfulde redskaber i den kreative proces, og vi skal omkring både håndværket og kreativiteten.

Uge 40

KLARGØRING TIL STUDIETUR

Engelsholms studietur er en lejlighed til at få indtryk fra scenen på det sted man besøger. Vi bruger ugen på at være så godt forberedt, som vi kan på de oplevelser, vi skal have.

UGE 41

STUDIETUR

Turen går til Amsterdam – medbring lydoptagere og brug dem flittigt.

Uge 42

OPFØLGNING PÅ STUDIETURSOPGAVE

Inden studieturen vil I have fået en opgave, som I er begyndt at løse i Amsterdam. Denne uge bruger vi til at fordøje studieturen ved at færdiggøre opgaven.

Uge 43

GRAFISK NOTATION

Der findes i den elektroniske musiks historie en lang række eksempler på brugen af grafiske partiturer. Det skal vi også prøve! I denne uge oversætter vi tegninger, krummelurer, symboler og egne streger til musik. Vi undersøger hvad den grafiske notation kan – og ikke kan. Det er ikke nødvendigt at kunne læse noder – men det er en hjælp hvis du kan tegne en giraf.

Kunstnere som Aphex Twin, Brian Eno, Karlheinz Stockhausen, Else Marie Pade, John Cage og Morton Feldman har alle gjort brug af grafisk notation.

Uge 44

ROTATIONSUGE

En uge, hvor der bliver lejlighed til at prøve nogle af skolens andre linjefag. Det hele samles i et fælles projekt.

Uge 45

SAMPLING

Endnu en uge om virtuelle instrumenter, denne gang med særligt fokus på sampleren. Vi skal arbejde med at lave vores egne instrumenter ud fra lydoptagelser som vi laver på stedet. Det kan være af skolens mange analoge instrumenter eller af lyde, der kommer alle mulige andre steder fra.

Uge 46

FORBEREDELSE TIL PROJEKTUGER

Vi arbejder med hvordan man formulerer et projekt, sætter deadlines, finder et spændende emne. Fra idefasen til udførelsen.

Uge 47, 48, 49 og 50

PROJEKTUGER

Projektugerne er perioden, hvor du arbejder intensivt og i dybde med et selvformuleret projekt. Der er meget brede rammer for, hvad projektet kan handle om: En monstrøs 12 meter høj lydinstallation, et sample-instrument, der aldrig er nogen, der har hørt før, eller en minimalistisk electonica EP. Projektugerne er en unik chance for at komme i dybden med et selvformuleret musikalsk projekt under kyndig vejledning. Den sidste uge af projektperioden vil være rettet mod semesterets afslutningsudstilling, hvor alle linjer præsenterer deres værker.