Menu

EFTERÅRET 2017 - SMYKKEDESIGN

Lærer: Jette Wonsyld

Uge 32, 33 og 34

DESIGN DIN EGEN MØNT ELLER MEDALJE - SMYKKER MED RELIEF 

Penge og mønter har haft stor historisk betydning for udviklingen af det merkantile samfund frem til det pengebaserede samfund, vi er en del af i dag. Mønter og medaljer er beslægtede i form og i en historisk kontekst. En kontekst præget af hæder, rigdom og magt.

Mønter er stadig en del af vores dagligdag, men har de en fremtid og funktion i et samfund præget af netbank og mobil pay?

Mønter har siden Alexander den store tid været båret som smykker og amuletter. I dette forløb designer du din egen mønt, men det er også et forløb, hvor du introduceres til værkstedet. Det handler om personlig tolkning og vægtning og er en øvelse i at forholde sig til en historisk kontekst og relieffet som formsprog.


Teknikker: Idegenerering, grundlæggende teknikker, øvelser, materiale kendskab og opbygning af relief ved dels udsavning og sammenlodning af flere lag og dels med ætsning.

Materiale: Metal

Uge 35, 36 og 37

NATUREN SOM INSPIRATION

Naturen har til alle tider været og er stadig en stor inspirationskilde for kunstnere. Naturen er storslået og smuk lige uden for vores dør. Det udnytter vi.

I dette projekt skal du finde inspiration fra naturen, lige fra fysiske former og fragmenter til Fibonacci’s matematiske beregninger af naturens strukturer.

I naturen ser vi på både de små detaljer, de store linjer og den begyndende nedbrydning, der præger naturen netop i sensommeren. Men vi finder også inspiration ved at se på naturbilleder, forstørrede celler og strukturer. Vi går langt fra og ser luftfoto af landskaber og formationer. 

Du kan vælge at arbejde direkte ud fra naturens formsprog eller tage en mere abstrakt indgangsvinkel, du kan også stille spørgsmålet: Hvad betyder naturen for mig?

Med ideudvikling, eksperimenter, form og materialeundersøgelser fremkommer smykker eller objekter, der forholder sig til kroppen og som på den ene eller anden måde, har haft sit udgangspunkt i naturen. Naturen er måske meget genkendeligt i smykket eller måske er der blot en sansning; din tolkning.

Teknikker: Idegenerering, øvelser og tests.

Materiale: Metal, læder eller Art Clay.

UGE 39 og 40

FRA FRAGMENT TIL HELHED

Hvor end du er, så er du omgivet af ting, der kan give inspiration. I dette projekt handler det om at skabe smykker ud fra inspirationsmaterialer og fragmenter. Du skal ikke fra start tænke på et færdigt smykke, men derimod arbejde med former, flader, mønstre, skitser og lade det blive udgangspunktet for det færdige smykke.

Det er ikke kun tingen i sig selv, men mere en form, sammenføjninger, afbræk, opbrud, aftryk, bevægelser, skyggebillederne der kan være inspiration. Du skal holde øje med fragmenter, udsnit, noget, der er en del af noget andet. Du skal indsamle og registrere og bagefter bearbejde det gennem tegning, multiplikation, forstørrelse, formindskelse, forvridning eller transformation, så det på en eller anden måde danner en helhed - dit smykke.

Teknikker: Bearbejdning af inspirationsmateriale, undersøgelse af form kontra overflade, opbygning af strukturer, prægning og lodning.

Materialer: Plader og tråd af metal.

Uge 41

STUDIETUR

Turen går til Amsterdam.

Uge 42, 43 og 45

DET PERSONLIGE SMYKKE

Smykker kan have stor betydning for den enkelte, og der ligger ofte en merværdi i et smykke. Det kan forbindes til en person eller en særlig begivenhed, fordi man har fået det som gave eller måske arvet det.

Smykker er en stor del af den nonverbale kommunikation, lidt som "klæder skaber folk". Modebranchen bruger smykkerne til at brande sig selv i et forsøg på at skille sig ud fra mængden.

Kunstnere arbejder konceptuelt med form, materiale og budskab, mens smykker for den enkelte kan være identitetsskabende, fordi valget af smykker, bevidst eller ubevidst, er en del af den fortælling, vi fortæller om os selv.

I dette projekt arbejder vi med smykkernes signalværdi og ser deres betydning i vores hverdag og samfund. Vi arbejder med memorydesign og ser på den interaktion, som sker dels mellem smykket og bæreren, smykket og beskueren - smykket og kroppen. Hvorfor vælger vi smykker som vi gør?

Der vil være en åben for en eksperimenterende tilgang til smykkematerialerne og med en nytolkning af forståelsen af, hvad et smykke er og dets egentlige værdi.

Teknikker: Efter eget valg og tilpasset materialer og ide. 

Materialer: Efter eget valg og tilpasset din ide

Uge 44

ROTATIONSUGE

Prøv de andre faglinjer. Hvad der sker, når vi blander alle de forskellige tilgange, som de forskellige linjer arbejder ud fra? Vi forsøger at skabe et fælles produkt.

Uge 45

DET PERSONLIGE SMYKKE - FORSAT

 

Uge 46

OPSAMLING, SPØRGSMÅL OG FÆLLESPROJEKT

 

UGE 47, 48, 49 og 50

SELVVALGT PROJEKT OG UDSTILLING

Vi afslutter med et projektforløb, hvor du vælger et kunstprojekt, som du selv definerer og formulerer. Du kan tage afsæt i den forudgående undervisning, både teknikker, emner, oplæg og materialer.

Projektet gennemarbejdes fra ideoplæg, design og fremstilling af det færdige smykke/værk. Projektet skal indeholde argumentation for valg, idegenrering, beskrivelser, tegninger og evt. foto af processen og det færdige produkt.

Projektet afsluttes med fremlægning og indgår i den fælles afsluttende udstilling. 
Det er en god øvelse i, hvad det kræver af praktiske og æstetiske overvejelser at udføre et projekt fra ide til færdigt produkt, men også en øvelse i samarbejde om et fælles projekt, som den afsluttende udstilling er.

Teknikker: Frit valg

Materialer: Frit valg