SMYKKEDESIGN – EFTERÅRET 2017

Underviser: Jette Wonsyld

DESIGN DIN EGEN MØNT ELLER MEDALJE – INTRO TIL VÆRKSTEDET/TEKNIKKER

Uge 33, 34 og (35)

Mønter og medaljer er beslægtede i form og i en historisk kontekst. En kontekst der er præget af hæder, rigdom og magt, der har haft stor indflydelse på det merkantile samfund frem til det pengebaserede samfund. Mønter er stadig en del af vores dagligdag, men hvad med fremtiden? Har mønter en fremtid? Hvilken funktion vil de have? Det er spørgsmål, der trænger sig på i en tid med bankoverførsler, kredit kort, Mobile Pay.

Mønter har siden Alexander den store tid også været båret som smykker og amuletter, måske er det møntens fremtidige eneste værdi. I dette forløb designer du din egen mønt og giver den ”værdi”. Projektet munder ud i en mønt, med vægt på din personlige tolkning, øvelse i teknikker og det at forholde sig til en historisk kontekst, mønster og relieffet som formsprog.

Samtidig er projektet også et forløb, hvor du introduceres til værkstedets muligheder og smykketeknikker, der laves øvelser, forsøg og en mindre opgave.

Teknikker: Idegenerering, grundlæggende teknikker, øvelser, materialekendskab og opbygning af relief dels ved udsavning og sammenlodning af flere lag og dels med ætsning.
Materiale: Metal
Projektperiode: I uge 35 afsluttes møntprojektet og naturprojektet begynder.

INSPIRED BY NATURE

Uge (35,) 36 og 37

Naturen har til alle tider været og er stadig en stor inspirationskilde for kunstnere og naturen er storslået og smuk lige uden for vores dør. Det udnytter vi. I dette projekt skal du finde inspiration fra naturen, lige fra fysiske former og fragmenter til Fibonacci’s matematiske beregninger af naturens strukturer.

I naturen ser vi på både de små detaljer, de store linjer og den begyndende nedbrydning, der præger naturen netop i sensommeren. Men finder også inspiration ved at se på naturbilleder, forstørrede celler og strukturer, vi går langt fra og ser luftfoto af landskaber og formationer.

Du kan vælge at arbejde direkte ud fra naturens formsprog eller tage en mere abstrakt indgangsvinkel.

Med ideudvikling, eksperimenter, form og materialeundersøgelser fremkommer smykker eller objekter, der forholder sig til kroppen og som på den ene eller anden måde, har haft sit udgangspunkt i naturen. Naturen er måske meget genkendeligt i smykket eller er der blot en sansning, det er din tolkning der er i centrum.

Materiale: Metal, læder eller Art Clay.
Teknik: Idegenerering og tests.
Projektperiode: Opstart på projektet ”Naturen som inspiration” er i uge 35.

FÆLLES PROJEKTUGE MED KUNSTNER MARCO EVARISTI

uge 38

FRA FRAGMENT TIL HELHED – DET NÆRE OG DET OVERSETE

Uge 39 og 40

Hvor end du er, så er du omgivet af ting og former, der kan give inspiration. I dette projekt handler det om at skabe smykker ud fra din nære omgivelser, de ting der er din hverdag, dem du bruger, måske ikke kan undvære, men ikke rigtig lægger mærke til.

Du skal ikke fra start tænke på et færdigt smykke, men derimod arbejde med former, flader, mønstre, skitser og lade det blive udgangspunktet for det færdige smykke.

Det er ikke kun tingen i sig selv, men mere en form, sammenføjninger, afbræk, opbrud, aftryk, bevægelser, skyggebillederne der kan være inspiration. Du skal holde øje med fragmenter, udsnit, noget der er en del af noget andet. Du skal indsamle og registrere og bagefter bearbejde det gennem tegning, multiplikation, forstørrelse, formindskelse, forvridning eller transformation, så det på en eller anden måde danner en helhed – dit smykke.

Teknikker: Bearbejdning af inspirations materiale, undersøgelse af form kontra overfladen, opbygning af strukturer, prægning og lodning. Materialer: Plader og tråd af metal.

STUDIETUR TIL AMSTERDAM

uge 41

3D PRINT OG BROCHEN

uge 42 og 43

3D-print har stor samfundsrelevans og en teknologi, der er under rivende udvikling og vinder større og større indflydelse. Vi arbejder med brochen som design- og formobjekt. Brochen der er en af de ældste smykkeformer kontra en ny teknologi som 3D-Print.

Vi diskuterer 3D-printets muligheder, hvad kan vi bruge det til – vil teknologi som 3D-printeren overtage de traditionelle fremstillingsmetoder og vil håndværket dø ud? Hvor kan teknologien bruges?

Der er fokus på design af brocher, som kan printes på en 3D-printer eller skæres på laserskæreren. Kvalifikationer til tegneprogrammet opøves gennem mindre opgaver og øvelser får du et grundlæggende kendskab, så du kan arbejde mere selvstændigt og senere kan lade det indgå i et designprojekt.

Teknikker: Introduktion til tegneprogrammer, tegning og fremstilling af smykket.
Materialer: 3D printmateriale og plexiglas, træ og læder.
3D-Print: Tirsdag i uge 44 i Spinderihallerne, Vejle.

DET PERSONLIGE SMYKKE

uge 44, 45 og 46

Smykker kan have stor betydning for den enkelte, fordi der ofte ligger en merværdi i et smykke, fordi det er erhvervet som en gave, man har arvet det kan forbindes til en person eller en særlig begivenhed.

Dette projekt handler om at skabe smykker til en bestemt person eller en situation. Vi arbejder med smykkernes signalværdi og betydningen af smykker i vores samfund og hverdag, Ser på de faktorer, der påvirker, hvorfor vi vælger smykker som vi gør. Vi ser interaktionen, der foregår både mellem smykker og bæreren og bæreren og seeren.

Modebranchen bruger smykkerne til at brande sig selv i et forsøg på at skille sig ud fra mængden. Kunstner arbejder konceptuelt med form, materiale og budskab, mens de for den enkelte kan være identitetsskabende, fordi valget af smykker bevidst eller ubevidst, er en del af den fortælling vi fortæller om os selv.

Der er åben for en eksperimenterende tilgang til smykkematerialerne og med en nytolkning af forståelsen af, hvad er et smykke er og dets egentlige værdi.

Uge 46 er også en opsamlings uge og indeholder et lille fælles projekt.

Teknikker: Efter eget valg og tilpasset materialer og ide. Materialer: Efter eget valg og tilpasset din ide.

PROJEKTUGER OG UDSTILLING

uge 47, 48, 49 og 50

Vi afslutter med et projektforløb, hvor du vælger et kunstprojekt, som du selv definerer og formulerer. Du kan tage afsæt i den foregående undervisning både teknikker, emner, oplæg og materialer.

Projektet gennemarbejdes fra ideoplæg, design og fremstilling af det færdige smykke/værk. Projektet skal indeholde argumentation for valg, idegenrering, beskrivelser, tegninger og evt. foto af processen og det færdige produkt. Projektet afsluttes med fremlægning og indgår i den fælles afsluttende udstilling.

Det er en god øvelse i hvad der kræves af praktiske og æstetiske overvejelser omkring at udføre et projekt fra ide til færdigt produkt, men også en øvelse i samarbejde om et fælles projekt som den afsluttende udstilling er.

Materialer: Frit valg. Teknikker: Frit valg.