Menu

FORÅR 2017 – BILLEDKUNST

Underviser: Bente Stamp

UGE 2 (torsdag d. 12/1), uge 3 og 4

PARAFRASEN

Gennem tiderne har kunstnere i høj grad ladet sig inspirere af hinanden. At tage udgangspunkt i en anden kunstners værk og lave sin egen personlige version af det, kaldes for en parafrase. Det kan gøres på mange måder - vi ser eksempler på, hvordan et motiv, et tema, en detalje eller en farveholdning kan sættes ind i nye rammer.

I dette forløb tager vi udgangspunkt i rum, linjer og perspektiv og lader parafraserne bære præg heraf. Hvordan kan et billede bygges op ved hjælp af perspektiv? Hvordan skaber man rum på en flade? Perspektivet har en stor indvirkning på, hvordan man oplever et billede - om man ser motivet oppe fra, nede fra, fra forskellige vinkler samtidig, og hvad man fokuserer på i billedet.

Kunstnere til inspiration: Édouard Manet, Caravaggio, Lise Malinovsky, Trine Boesen, Krista Rosenkilde, Anette Harboe Flensborg, Karin Mamma Andersson, Tal R. m.fl.

Fokus på:

 • Kunsthistorien set gennem parafraserne
 • Grundlæggende maleteknikker
 • Perspektiv
 • Komposition og farvelære

UGE 5 og 6

COLLAGE, XEROLITOGRAFI, BRODERI, PAPIRKLIP OG MALERI

Ordet collage kommer fra det franske coller, som betyder at lime. De første collager blev lavet i 1911-12 af Pablo Picasso og Georges Braque i Paris.

Collagen er atter ved at vinde terræn i samtidskunsten - der klippes, klistres, syes, broderes, tegnes, males og trykkes som aldrig før.

En collage kan bestå af mange forskellig elementer og teknikker - fundne objekter, avis- og magasinudklip, fotos, maling, glimmer m.m.

Kunstnere til inspiration: Georg Braque, Pablo Picasso, Arte Povera, Robert Rauchenberg, Marcel Duchamp, Vilhelm Lundstrøm, John Olsen, Are Mokkelborst, Pernelle Caspersen, Peter Callesen, Emil Westmann Hertz, Mette Vangsgaard

Fokus på:

 • Komposition og fortælling

 UGE 6 (torsdag 2/2), 7, 8 og 9

DET EKSPERIMENTERENDE MALERI

At male handler om at fortælle historier - og mange af nutidens kunstnere arbejder med stor fortælleglæde. Vi ser eksempler på, hvordan stilarter og teknikker blandes og referencer til kunsthistorien drages ind. Hvad kan man tillade sig? Hvilke virkemidler kan man benytte sig af? Vi lader os inspirere af collage, street art, ekspressivt maleri og samtidskunst og sammensætter det til nye udtryk.

Vi hælder og drypper maling på lærredet og lader tilfældighederne inspirere til nye og "tilfældige" indgange til maleriet. Vi bygger op og bryder ned. Vi analyserer og tager stilling til det færdige udtryk!

Kunstnere til inspiration: Jackson Pollock, De Kooning, Tal R., Peter Doig, Daniel Richter, Cobra, Mette Rishøj, Mette Vangsgaard

Fokus på:

 • Samtidskunsten
 • Komposition og farvelære

UGE 10

TEMAUGE  

UGE 11 og 12

GRAFIK - GRAFIK - GRAFIK

Grafik er en selvstændig genre inden for billedkunsten. Der er linoleumstryk, monotypier, collografi og mange andre teknikker. Det særlige ved grafik er muligheden for at trykke det samme motiv flere gange. En fordel er, at man kan opnå mange forskellige resultater og afprøve et motiv hurtigere og med variation - fx i farven. De første dage gennemgås og afprøves de forskellige teknikker, men inde i forløbet får du mulighed for at eksperimentere med de teknikker, du foretrækker med mulighed for at blande de forskellige teknikker - måske opstår helt nye udtryk? Det er også oplagt at arbejde videre på værkerne med fx blyant, kul, akvarel og akryl.

Kunstnere til inspiration: Rembrandt, Knud Odde, Søren Bjælde. Palle Nielsen, David Ramirez, Steffen Herrik.

Fokus på:

 • Kunstneres brug af grafik
 • Grafik og forskellige trykketeknikker
 • Kunst og ord

UGE 13 og 14 (mandag og tirsdag)

PORTRÆTTET OG SELVISCENESÆTTELSEN

Portrættet er en af kunstens store genrer og er i de sidste 100 år blevet dyrket som aldrig før.

Vi undersøger, hvordan samtidskunsten vækker portrættet på nye måder, hvordan kunstnere bruger sig selv, deres krop og figur, deres seksualitet og forskellige objekter til at skabe værker, der afsøger grænserne mellem hverdag og kunst.

Vi arbejder både med selvportrættet, selviscenesættelse og "det sociale selvportræt" - Hvordan relateres du til verden? Hvad er dine vigtigste relationer? Hvilke objekter kan fortælle noget om dig?

Kunstnere til inspiration: Wilhelm Freddie, Salvador Dali, Julie Nord, Michael Kvium, Maria Lassnig, Ida Kventny, Peter Ravn, Jens Ferdinand Willumsen.

Fokus på:

 • Selvportrættet gennem kunsthistorien
 • At male portrætter med fokus på lys og skygge
 • Blindtegning

UGE 14 (torsdag), 15 (mandag, tirsdag), 16 (tirsdag og torsdag)

NATUR VERSUS KULTUR

Siden renæssancen har kunstnere beskæftiget sig med landskabet. Først som en baggrund til billedets egentlige handling siden som et selvstændigt motiv. Nogle gange er landskabet et helt konkret sted, nogle gange et nærmest abstrakt virvar af farver eller et "indre landskab", der udtrykker en mental tilstand.

Til temaet hører også blomster og buketter, der stadig den dag i dag er et populært motiv. Vi ser på forskellige måder at male blomster på og snakker om, hvordan de kan være et billede på forgængelighed, uskyld, det kvindelige køn, død, genopstandelse og meget andet.

Kunstnere til inspiration: Erik A. Frandsen, Georgia O’Keeffe, van Gogh, Allan Otte, Paul Signac, Paul Cézanne, Walton Ford, Michael Isling m.fl.

Fokus på:

 • Grundlæggende maleteknikker
 • Perspektiv
 • Farvekomposition

UGE 17

STUDIETUR TIL ISLAND

UGE 18, 19

FRA FRAGMENT TIL HELHED (akvarel, artist book, klokkestrengsformatet, tusch)

Udgangspunktet for dette forløb er inspiration fra Island. På studieturen samler du inspiration og ting fra naturen og kulturen! Akvarelskitser, farveindsamling, mønstre i naturen, gentagelser i bybilledet, emballage, tapet, spor, reklamer osv. - alt kan bruges. På værkstedet sætter du inspirationen sammen til dit eget univers og udtryk: Hvad sker der, når du gentager, varierer, forstørrer, formindsker eller videredigter på et mønster, et landskab, en husgavl eller en skulptur?

Kunstnere til inspiration: Max Ernst, street art-kunstnere, Johannes Kjaval, Steinunn Thorarinsdottir, Julie Nord.

Fokus på:

 • Sammenhænge, variation og gentagelser i kunsten
 • Mønstre og ornamentik
 • Komposition
 • Street art

UGE 20

STUDIETUR TIL KØBENHAVN

UGE 21

OPSAMLING OG FÆRDIGGØRELSE AF VÆRKER. IDEGENERING TIL INDIVIDUELT PROJEKT

UGE 22, 23, 24, 25

4 UGERS PROJEKT

Semesteret afsluttes med et individuelt projekt - et forløb, hvor du selv definerer og formulerer rammerne. Det er oplagt at gå i dybden med teknikker, temaer, ismer eller begreber, der allerede er blevet gennemgået i undervisningen - men det er selvfølgelig også muligt at prøve kræfter med dine helt egne ideer. Projektets forløb består af idégenerering, planlægning, beskrivelse af projektet og en argumentation for indholdet - og selvfølgelig selve udførelsen af projektet.

Vi slutter af med at lave en stor fælles udstilling for alle de visuelle linjer. De sidste tre dage sættes udstillingen op, og her gøres den vigtige erfaring at forstå, hvad det kræver af både praktiske og æstetiske overvejelser at skabe en fælles udstilling.

Fokus på:

 • Idegenerering
 • At beskrive dit eget individuelle projekt og argumentere for indholdet
 • Kuratering
 • At arbejde igennem!