Menu

FORÅRET 2017 - SANGSKRIVNING

Lærere: Bjarke Porsmose og Soffie Viemose

Modulplanen angiver nogle overordnede temaer i undervisningen. Igennem hele forløbet skriver og opfører man, ligesom det bliver en naturlig del af hverdagen at dokumentere sit arbejde gennem studieoptagelser og demoer. Vi arbejder i Logic og Ableton Live, men også ProTools, Garageband og anden mobil software.

Uge 2

Opstartsuge

En introduktionsuge, hvor vi lærer hinanden at kende, hører hinandens sange og løser skriveopgaver sammen.

Uge 3

Melodi og harmonisering #1

Ugen vil give en indføring i forskellige måder at arbejde med melodier og harmonier i nyere tids sangskrivning. Vi vil beskæftige os med at analysere og sammenligne sange, deres harmoniske fundament og melodiernes forløb. Vi skal ind i hjertet af sangens mekanik og snuse os frem til udbredte teknikker i forbindelse med skrive sange over få harmonier og tricks til versskrivning. Vi vil undersøge hvordan brugen af få harmonier kan være både befriende og krævende, og at det har konsekvens for sangens melodi, udtryk, genre, arrangement og produktion m.m.

Uge 4

Popformer og hitsinglen

En af de mest velkendte og benyttede former inden for sangskrivning er "popformen". Der findes mange udgaver af denne form og vi vil undersøge forskellige måder at arbejde med denne på. I løbet af ugen vil vi lade os inspirere af en række hitsingler af både ældre og nyere dato, og finde fællestræk for disse, og blive bekendte med dogmer og tricks til hvordan hitsingler skrives

Uge 5

Sampling: Introduktion til Live

Her lærer vi basiselementerne i computerprogrammet Ableton at kende. Vi skal bruge ugen på at optage og kreére et elektronisk nummer, der kan bidrage til nye sider af jeres måde at angribe sangskrivning og produktion.

Uge 6

Melodi og harmonisering #2

Ugen vil give en indføring i de grundlæggende principper bag den vestlige musiks harmoniske forståelse. Vi vil gå på jagt i musikhistorien efter harmonisekvenser der vedbliver at være byggesten - selv i moderne sangskrivning; hvad har renæssancekomponisten Johann Pachelbel og rapperen Coolio til fælles? Hvordan kan der være renæssancemusik at finde i Oasis? Vi skal kigge på hvad byggestenene er i en god melodi og så skal vi kigge på opadgående og nedadgående basgange

Uge 7

Tekst og metoder.

I skal læse digte af blandt andre TS Eliott, Olga Ravn, Bjørn Rasmussen og Gertrude Stein. Skrive vores egne digte og begynde og udtrykke os på nye måder tekstligt. Denne uge handler om ikke at være kritisk, men bare at skrive skrive skrive.

Uge 8

Songtronica

I denne uge skal musiklinjerne Sangskrivning og Elektronisk Musik arbejde sammen. På tværs af linjerne sammensættes eleverne i små grupper hvori de, på én uge, skal skrive og færdigproducere et originalt track.

Uge 9

Former og udtryksformer

I denne uge skal vi arbejde indgående med forskellige musikalske former og udtryk. Hvordan udtrykker vi os musikalsk, med de former vi benytter og hvordan finder vi frem til vores egne udtryksformer? I denne uge skal vi ikke bare skrive musik, vi skal også arbejde med at lede efter "vores egne stemmer"

Uge 10

Rotationsuge - prøv et andet linjefag

Uge 11

Covernumre.

Her skal I arbejde med andres numre, for så igennem det at finde ind til hvad, der gør jeres tone og udtryk unikt, på trods af at I spiller en anden kunstners sang.

Uge 12

I denne uge har vi besøg af elever fra Århus Konservatoriums Sangskriverlinje. De vil føre jer gennem to ugers undervisning som de har forberedt.

Uge 13

I denne uge har vi besøg af elever fra Århus Konservatoriums Sangskriverlinje. De vil føre jer gennem to ugers undervisning som de har forberedt.

Uge 14

Melodi og harmonisering #3: Modalharmonik og hooks

Denne uge skal vi stifte bekendtskab med andre former for harmoniforløb: harmonier sammensat uden at forholde sig til et "tonalt centrum" eller såkaldt modalharmonik. Masser af sange følger ikke en stringent harmonisk systematik og det skal vi undersøge. Vi skal også tale om hvordan vi, i den forbindelse, kan tale om "hooks" i forhold til "melodier". Måske har I allerede fanget hvor jeg vil hen med det?

Uge 15

Monoton æstetik

Nick Cave, Sonic Youth, Radiohead, Pulp, Meghan Trainor m.fl har alle benyttet monotoni som æstetisk strategi i deres sangskrivning. Vi skal kigge nærmere på hvilke kunstneriske begreber ‘det monotone udtryk’ udspringer fra og hvilke musikalske genrer og artister der viderefører en monoton æstetik gennem deres sangskrivning. Vi skal se nærmere på hvordan monotone melodier tages i brug og hvordan den bidrager til det musikalske udtryk.

Uge 16

Performanceuge/forberedelse til studietur

En spændende og væsentlig opgave for sangskriveren består i at udvikle sit personlige udtryk og fremføre sine sange for andre. Derfor skal I, i denne uge, arrangere jeres numre med hinanden og performe dem til en fælles ’sangskriverkoncert’ senere på ugen - dette vil samtidig fungere som forberedelse til de koncerter der kunne tænkes at komme i programmet under studieturen.

Uge 17

Studietur

Uge 18

Støj og stilhed

Stilhed og støj er på sin vis musikkens modsætninger. Men det er også elementer, som tilføjer musikken en voldsom spænding. Et langt break midt i en sang opbygger en enorm suspense, som gør musikken endnu mere sugende, når den vender tilbage. På samme måde er pauserne mellem tonerne næsten ligeså vigtige som selve tonerne i sangens melodi. Samtidig kan brugen af støj og reallyde tilføje produktionen noget voldsomt og forudsigeligt. Så i denne uge skal vi arbejde med de mere abstrakte sider af sangskrivningen.

Uge 19

Gæstelærer

Frit emne: I denne uge vil en gæstelærer besøge linjefaget og være jeres underviser

Uge 20

Københavnertur

Uge 21

Stjæl en stil.

Vi skal tage en kunstner i hånden og kopiere han eller hendes udtryk, lyriske og soniske greb.

Uge 22 - 25

Projektuger

I disse uger arbejdes der selvstændigt med afslutningsprojektet - under vejledning fra jeres linjefagslærere (uge 24: gæstelærer som vejleder)

Uge 26

Afslutningsdage

Projektafslutning, afslutningskoncert og fest