Menu

FORÅRET 2017 - SMYKKEDESIGN

Lærer: Jette Wonsyld

UGE 2,3 OG 4 - DESIGN DIN EGEN MØNT OG SMYKKER MED RELIEF
Penge og mønter har haft stor historisk betydning for udviklingen af det merkantile samfund, frem til det pengebaserede samfund, vi er en del af i dag. Men mønter har også lige siden Alexander d. stores tid indvirket på smykkemoden og både medaljer og medaljoner har rødder tilbage til mønten.

På værkstedet arbejder vi projektorienteret, og man arbejder med opgaverne ud fra en personlig kunnen og ambitionsniveau. Et forløb vil oftest bestå af et inspirationsoplæg, introduktion til nye teknikker, øvelser, idegenerering, materialeundersøgelser, sparring individuel eller i gruppen og selvfølgelig fremstilling af din løsning på opgaven.

Det henvender sig både til nybegyndere og øvede. Nybegyndere vil i starten have fokus på at lære at mestre teknikker, mens øvede lægger vægten på den personlige løsning af opgaven.

I dette forløb designer du din egen mønt, medalje eller medaljon, men det er også et forløb, hvor man introduceres til værkstedet. Det handler om personlig tolkning og vægtning og er også en øvelse i at forholde sig til en historisk kontekst og relieffet som formsprog.
Teknikker: Idegenerering, grundlæggende teknikker, øvelser, materiale kendskab og opbygning af relief ved dels udsavning og sammenlodning af flere lag og dels med ætsning

Materiale: Metal

UGE 5,6 OG 7 - DET PERSONLIGE SMYKKE
Smykker kan have stor betydning for den enkelte, der ligger ofte en merværdi i et smykke, fordi man har fået det som gave, kan forbindes til en særlig begivenhed eller måske arvet det.

Smykker er en stor del af den nonverbale kommunikation, lidt som "klæder skaber folk" Modebranchen bruger smykkerne til at brande dem selv i et forsøg på at skille sig ud fra mængden. Kunstner arbejder konceptuelt med form, materiale og budskab, mens de for den enkelte, kan være identitetsskabende, fordi valget af smykker bevidst eller ubevidst, er en del af den fortælling vi fortæller om os selv.

I dette projekt arbejder vi med smykkernes signalværdi og ser på smykkernes betydning på vores hverdag og samfund. Vi arbejder med memorydesign og ser på den interaktion, som sker dels mellem smykket og bæreren, smykket og beskueren - smykket og kroppen, hvorfor vælger vi smykker som vi gør.

Der vil være en åben for en eksperimenterende tilgang til smykkematerialerne og med en nytolkning af forståelsen af, hvad er et smykke er og dets egentlige værdi.

Teknikker: projektet arbejder vi med Idegenerering, øvelser, materialeprøver, at skabe smykker til en bestemt person eller begivenhed.

Materialer: Efter eget valg og tilpasset din ide

UGE 8,9 OG 11 - SMYKKER OG NATUREN
Naturen har til alle tider været en stor inspirationskilde for kunstnere. I dette forløb arbejdes der både med naturmaterialer som materiale og inspiration fra naturen lige fra fysiske former og fragmenter til Fibonacci’s beregninger af naturens strukturer.

Vi ser på billeder af, hvordan andre kunstnere har arbejdet skulpturelt med inspiration i naturen. For selv at finde inspiration går vi ud i naturen, men vi ser også på billeder af naturens forunderlige verden. Vi går tæt på og ser på forstørrede celler og stukturer vi går langt fra og ser luftfoto af landskaber og formationer.

Med ideudvikling, eksperimenter og formundersøgelser fremkommer smykker, som på den ene eller anden måde har haft sit udgangspunkt i naturen. Naturen bliver måske meget genkendelig i smykket eller måske blot en sansning, det er din tolkning, der er i centrum.

Teknikker: tilpasset ideer, niveau og materiale
Materialer: Metal og naturmaterialer

UGE 12,13 OG 14  - WEARABLE JEWELLERY & STATMENTSMYKKER

Wearable art er i dag en fast del af kunstscenen, hvor kunstnerne med de konceptuelle smykker på en og samme tid forholder sig til budskabet og kroppen. Smykkerne der dels er nyskabende og grænsesøgende i materialevalg og budskab og dels forholder sig til en rig historisk tradition som er vigtige i vores opfattelse af smykket som objekt og kultur fænomen
I dette projekt skal der arbejdes skulpturelt, hvor man forholder sig til kroppen og diskussionen om, hvornår det er et smykke og hvornår er det en skulptur. Samtidig lægges der op til at man arbejder konceptuelt med smykkerne, inkorporere en fortælling, et budskab, en politisk holdning, noget man finder er vigtigt.
Teknikker: Tilpasset ideer og materialer
Materialer: Efter eget valg

UGE 15 OG 16 - SMYKKER OG COMPUTERTEREN
Gennem oplæg og introduktion til tegneprogrammer arbejdes der med smykker skabt via computeren. Hvad er fremtiden inden for smykkefremstilling og generelt for design? Vil 3D printeren og laserskæren overtage de traditionelle fremstillings metoder og vil håndværket dø ud? Skolen har en 3d printer og vi har mulighed for at leje os ind på en laserskærer.
Vi arbejder med brochen som formobjekt. Der lægges vægt på designet og at man lærer tegneprogrammet at kende, så man senere kan lade det indgå i et selvstændigt design projekt.

Teknikker: Introduktion til tegneprogrammer, tegning og fremstilling af smykket

Materialer: Tilpasset teknikken

UGE 18, 19 0G 21 - FRA FRAGMENT TIL HELHED
Island er inspirationen - et fragment eller et udsnit af dette fantastiske land tages ud, tages med hjem, hvor der idegenereres og tolkes over emnet og ud fra det dannes  der en helhed, et smykke.
Med fragment til helhed handler det om at udvælge et udsnit eller en del. Man arbejder med den spændingsvirkning der sker i gentagelsen af en form, undersøgelsen det der sker i mødet mellem vinkler og former og ser på hvordan former og overflader virker på hinanden.
En side effekt kan være at smykkets opbygning bliver hul, hvilket er en fordel fordi dels giver lette og behaglige smykker dels at man spare på materiale udgiften.

Teknikker: Bearbejdning af inspirations materiale, Undersøgelse af form kontra overfladen, opbygning af strukturer, prægning og lodning.
Materialer: Plader og tråd af metal.