OK

SMYKKEDESIGN - FORÅR 2018

Instagram INSTAGRAM

Underviser: Jette Wonsyld

DESIGN DIN EGEN MØNT, SMYKKER MED RELIEF OG OPSTART

UGE 2,3 OG 4

Penge og mønter har haft stor historisk betydning for udviklingen af det merkantile samfund, frem til det pengebaserede samfund, vi er en del af i dag. Men mønter har også lige siden Alexander d. stores tid indvirket på smykkemoden og både medaljer og medaljoner har rødder tilbage til mønten.

På værkstedet arbejder vi projektorienteret, og du arbejder med opgaverne ud fra en personlig kunnen og dit ambitionsniveau. Et forløb vil oftest bestå af et inspirationsoplæg, introduktion til nye teknikker, øvelser, idegenerering, materialeundersøgelser, sparring individuel eller i gruppen og selvfølgelig fremstilling af din løsning på opgaven.

Undervisningen henvender sig både til nybegyndere og øvede. Nybegyndere vil i starten have fokus på at lære at mestre teknikker, mens øvede lægger vægten på den personlige løsning af opgaven.

I dette forløb designer du din egen mønt, medalje eller medaljon, men det er også et forløb, hvor du introduceres til værkstedet. Det handler om personlig tolkning og vægtning og er også en øvelse i at forholde sig til en historisk kontekst og relieffet som formsprog.

Teknikker: Idegenerering, grundlæggende teknikker, øvelser, materiale kendskab og opbygning af relief ved dels udsavning og sammenlodning af flere lag og dels med ætsning.

Materiale: Metal

DET PERSONLIGE SMYKKE

UGE 5,6 OG 7

Smykker kan have stor betydning for den enkelte, og der ligger ofte en merværdi i et smykke. Det kan forbindes til en person eller en særlig begivenhed, fordi man har fået det som gave, eller måske arvet det.

Smykker er en stor del af den nonverbale kommunikation, lidt som "klæder skaber folk" Modebranchen bruger smykkerne til at brande dem selv i et forsøg på at skille sig ud fra mængden. Kunstner arbejder konceptuelt med form, materiale og budskab, mens de for den enkelte, kan være identitetsskabende, fordi valget af smykker bevidst eller ubevidst, er en del af den fortælling, vi fortæller om os selv.

I dette projekt arbejder vi med smykkernes signalværdi og ser på smykkernes betydning på vores hverdag og samfund. Vi arbejder med memorydesign og ser på den interaktion, som sker dels mellem smykket og bæreren, smykket og beskueren - smykket og kroppen, hvorfor vælger vi smykker som vi gør.

Teknikker: projektet arbejder vi med Idegenerering, øvelser, materialeprøver, at skabe smykker til en bestemt person eller begivenhed.

Materialer: Efter eget valg og tilpasset din ide.

SMYKKER OG COMPUTERTEREN

UGE 8 OG 9

Gennem oplæg og introduktion til tegneprogrammer arbejdes der med smykker skabt via computeren. Hvad er fremtiden inden for smykkefremstilling og generelt for design? Vil 3D printeren og laserskæren overtage de traditionelle fremstillings metoder og vil håndværket dø ud? Skolen har en 3D printer og vi har mulighed for at leje os ind på en laserskærer.
Vi arbejder med brochen som formobjekt. Der lægges vægt på designet og at du lærer tegneprogrammet at kende, så man senere kan lade det indgå i et selvstændigt design projekt.

Teknikker: Introduktion til tegneprogrammer, tegning og fremstilling af smykket.

Materialer: Tilpasset teknikken.

ROTATIONSUGE

Uge 10

PARAFRASE, RE-DESIGN OG STAMENTSMYKKER

UGE 11, 12 OG 13

Udgangspunktet er oplæg om parafrase og historiske smykker. Du tager udgangspunkt i et eksisterende kunstværk eller smykke og udsætter det for en personlig fortolkning og nytænkning. Det kan være en detalje som zoomes ind på, kompositionen som ændres, du kan lege med materialet eller tolkningen og lægge vægt på det, du synes, er vigtigt.

Vi henter inspiration i smykkerne, men også i andre kunstformer som keramik, glas og billedkunst. Du kan tage fat på et Picasso billede, undersøge Hundertwassers forundelige univers, eller du kan lave en parafrase/et redesign af smykketype, som eks. diadem, borgmesterkæde, alliancering m.fl.

Der vil være en åben for en eksperimenterende tilgang til smykkematerialerne og med en nytolkning af forståelsen af hvad et smykke er og dets egentlige værdi.

Teknikker: idegenerering og teknikker der passer til ideen.

Materialer: Tilpasset ideen og teknikkerne.

SMYKKER INSPIRERET AF NATUREN

UGE 14, 15 OG 16

I dette projekt arbejdes der både med naturen både som materialer og som inspiration, lige fra fysiske former og fragmenter til Fibonaccis beregninger af naturens strukturer.

Vi ser på billeder af, hvordan andre kunstnere har arbejdet skulpturelt med inspiration i naturen. For selv at finde inspiration ser vi på billeder fra mange vinkler af naturen, lige fra luftfoto af landskaber, foto af dyr og planter til billeder af forstørrede celler og stukturer. Den omkringliggende smukke natur er selvfølgelig også et oplagt valg.

Med ideudvikling, eksperimenter og formundersøgelser fremkommer smykker, som på den ene eller anden måde har haft sit udgangspunkt i naturen. Naturen er måske meget genkendeligt i smykket eller måske er der blot en sansning, det er din tolkning, der er i centrum.

Materialer: Naturmaterialer, metal og Art Clay.

Teknikker: Ætsning, støbning og Art Clay og tekniker tilpasset materialet.

STUDIETUR TIL ISLAND

UGE 17

FRA FRAGMENT TIL HELHED

UGE 18, 19 & 20
Island er inspirationen - et fragment eller et udsnit af det fantastiske land tages ud, tages med hjem, hvor der idegenereres og tolkes over emnet og ud fra det, dannes der en helhed, et smykke.
Med fragment til helhed handler det om at udvælge et udsnit eller en del. Du arbejder med den spændingsvirkning, der sker i gentagelsen af en form, undersøgelsen, det der sker i mødet mellem vinkler og former, og du ser på, hvordan former og overflader virker på hinanden.
En side effekt kan være at smykkets opbygning bliver hul, hvilket er en fordel, fordi det dels giver lette og behaglige smykker, dels at du sparer på materialeudgiften.

Teknikker: Bearbejdning af inspirations materiale, Undersøgelse af form kontra overfladen, opbygning af strukturer, prægning og lodning.
Materialer: Plader og tråd af metal.

SELVVALGT PROJEKT

Uge 22-23-24-25

Vi afslutter med et projektforløb, hvor du vælger et kunstprojekt, som du selv definerer og formulerer. Du kan tage afsæt i den forudgående undervisnings teknikker, emner, oplæg og materialer.
Projektet gennemarbejdes fra ideoplæg, design og fremstilling af det færdige smykke/værk. Projektet skal indeholde argumentation for valg, idegenrering, beskrivelser, tegninger og evt. foto af processen og det færdige produkt. Projektet afsluttes med fremlægning og indgår i den fælles afsluttende udstilling.
Det er en god øvelse i, hvad der kræves af praktiske og æstetiske overvejelser, når man skal udføre et projekt fra ide til færdigt produkt, men også en øvelse i at samarbejde om et fælles projekt, som den afsluttende udstilling er.