OK
Menu
Om Engelsholm

PRISER OG STARTDATOER

12 uger

På dobbeltværelse pr. uge DKK 1.600,00
Som dagelev pr. uge DKK 1.100,00

Tillæg for eneværelse pr. uge DKK 300,00
Studietur DKK 4.000,00 - 7.000,00 afhængig af destination

13 - 42 uger

På dobbeltværelse pr. uge DKK 1.400,00
Som dagelev pr. uge DKK 1.100,00

Tillæg for eneværelse pr. uge DKK 300,00
Studietur DKK 4.500,00 - 7.000,00 afhængig af destination

Du kan melde dig til her: Tilmelding til lange kurser

Materialeudgifter

Svinger typisk mellem DKK 150 og DKK 300 om ugen, men er meget afhængige af hvilket linjefag, du vælger, og i hvilke mængder, du producerer.

Elever på Formlab opkræves en energiafgift på DKK 150 pr uge.

På musiklinierne er der ikke materialeudgifter, men en værkstedsafgift på DKK 40 om ugen.

På foto/VJ linjen er der en værkstedsafgift på DKK 45 om ugen.

Tilmeldingsgebyr

Ved tilmelding til højskoleforløb forfalder et tilmeldingsgebyr på DKK 950. Dette gebyr sikrer din plads på Engelsholm Højskole på det valgte forløb.

Hvis du afbryder opholdet betaler du en kompensationsafgift på 4.000 kr.

Ved framelding af højskoleopholdet mindre end 10 uger før studierejsen, refunderes betaling for rejsen ikke, da den på dette tidspunkt er købt.

Betaling

Når vi har modtaget din tilmelding, vil du få tilsendt en bekræftelse pr. mail med betalingsoversigt. Når indmeldelsesgebyret er indbetalt er du optaget på det pågældende kursus.

STARTDATOER

Efteråret 2018

• 18 uger fra ons. d. 15. aug. til tirs. d. 18. dec.

Foråret 2019

• 12 uger fra 10.januar til 3.april (ingen studietur)
• 12 uger fra 4. april - 26. juni
• 24 uger fra 10. januar 26. juni

STØTTEMULIGHEDER

Internationale elever
Elever fra hele verden (undtaget danske statsborgere og elever fra Færøerne og Grønland) kan søge stipendium og opnå en ugepris på 480 kr. pr. uge til et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed.
Stipendiet skal søges på højskolen ved at notere "stipendi" formularen på hjemmesiden.
Det er en betingelse, at udenlandske elever kan følge den almindelige undervisning på skolen.

Støtte til unge uden ungdomsuddannelse.
Regeringen har indført en særlig støtte til unge uden ungdomsuddannelse. Støtte gives hvis man har en uddannelsesplan (UU plan), hvor et højskoleophold indgår.

Kommunestøtte
Nogle få danske kommuner yder støtte til højskoleophold - spørg din kommune.

Supplerende kommunestøtte
Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30-årige på kontanthjælp).

Ledige under 25 år
kan komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge. Skal aftales med A-kasse/Jobcenter.

Dagpenge og kontanthjælp
I forbindelse med aktivering kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcentret eller din kommune.

Sygedagpenge
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke forhindrer evt. behandling.

Sydslesvig og Sønderjylland
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. www.studul.fo tlf:+298 356 800

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret.

Islandske elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø tlf: +45 35 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor www.akmennt.is/nu

Svenske elever kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden, www.csn.se , tlf: +46 60 18 60 00

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighed gennem: Statens lånekasse for utdanning, Oslo www.lanekassen.no , tlf: +47 22 72 67 00

Ugepris efteråret 2018 = 1.400,- DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 980,- DKK (70%)

Ugepris Foråret 2018 = 1.400,- DKK v/12 uger / 1.600,- DKK v/24 uger
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 980,- DKK v/12 uger / 1.120,- v. 24 uger (70%)

Price per week Fall 2018 = 1.400,- DKK
Hereby price for education (skolepenge) = 980,- DKK (70%)

Price per week Spring 2018 = 1.400,- DKK for 12 weeks / 1.600,- DKK for 24 weeks
Hereby price for education (skolepenge) = 980,- DKK for /12 weeks / 1.120,- for. 24 weeks (70%)

Ugepris Foråret 2018 = 1.340,- DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 938,- DKK (70%)

Price per week Spring 2018 = 1.340,- DKK
Hereby price for education (skolepenge) = 938,- DKK (70%)

Finske elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf:+358 9 4542 0800

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Indkvartering

Langt de fleste værelser er med håndvask. Bad og toilet findes på gangen.

Rygepolitik

Skolen er røgfri. Der kan ryges udendørs.

Ankomst og afrejse

Velkomstbrev med praktiske oplysninger udsendes ca. 3 uger før kursets begyndelse.

ER DU PRESSET PÅ ØKONOMIEN, KAN DU SØGE STØTTE FRAELEVSTØTTEFORENINGEN.

Ret til ændringer i program forbeholdes.