OK
Menu
Om Engelsholm

VEJLEDNING OG MENTORORDNING

Et højskoleophold giver for mange elever den tænkepause, der er nødvendig for at kunne tage det rigtige erhvervs- eller studievalg. Her findes muligheden for at afprøve forskellige evner og interesser, og derigennem udvikle sig både eksistentielt og fagligt. Det specielle ved højskolen er, at vi er sammen døgnet rundt og derfor kommer til at kende elevernes stærke og svage sider. Derfor rummer højskolen også det ideelle miljø for vejledning, fordi vi har fokus på det hele menneske.

På Engelsholm Højskole foregår vejledningsforløbet som en kombination af gruppe- og individuel vejledning, hvor vi især har fokus på afklaring. Vi gennemgår forhold omkring optagelse på uddannelse i samarbejde med Studievalg Syd, tager på uddannelsesmesser og får besøg fra forskellige uddannelser i Danmark. I samarbejde med vejlederen arbejder den enkelte elev med sine planer og ønsker.

Højskoleelev med mentor
Engelsholm Højskole kan tilbyde et ophold med personlig mentorstøtte. Mentorordningen betyder, at unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½-25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse kan - som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen. Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed. Se eventuelt http://www.ffd.dk/elevstoette/mentorordningen

Skolen har fire undervisere, der er  FFD uddannede mentorer. Hvis en elev er tilknyttet mentorordningen vil mentoren henvende sig til eleven kort efter kursets start. Mentor og mentee indgår en skriftlig aftale, og derefter aftaler de to indbyrdes hvordan rammerne for mentorskabet skal være. Det vil f.eks. sige hvor ofte man skal mødes, og hvilke områder der skal fokuseres på i mentorskabet.