OK
Om Engelsholm

Mads Langer og Engelsholm Højskole uddeler legater!

Det er med stor glæde, vi kan meddele, at overskuddet fra Engelsholmkoncerten 2017 har gjort det muligt, at uddele 4 legater i 2018:

  • Mads Langer-legatet på 50.000 kr. uddeles til 2 sangskrivere, der hver i sær modtager beløbet og tilbydes rådgivning bl.a. til optimering af legatpengene af Mads samt relevante branchefolk.
  • Engelsholm Højskole-legatet til fuld finansiering af henholdsvis et efterårssemester og et forårssemester på højskolens sangskriverlinje. Værdi: 32.000 kr. og 40.000 kr.

Man kan godt søge begge legattyper.

Navn*
Telefon*
E-mail*
Fødselsdato og -år

Motiveret kortfattet ansøgningstekst

Med oplysninger om dit kunstneriske virke samt en kort beskrivelse af idéer eller projekter, du søger til.

Links

Her kan du anføre 1-2 links til fx hjemmeside eller Youtube. Links skal gå direkte til den side, hvor oplysningerne findes.

LegaterAnsøgningsfrist 1.juni. Vinderne offentliggøres midt juni.

Mads og Engelsholm vil gerne takke Søren Huss og Tina Dickow samt alle medvirkende for en enestående indsats ved Engelsholmkoncerten 2017.
Uden jer var dette ikke muligt.