Om Engelsholm

VÆRDIGRUNDLAG

"Engelsholm - en kreativ bevægelse"

Kerneværdierne er viden, vækst og venskab.

Disse er grundlag for en dybere forståelse af og indsigt i musisk, kunstnerisk udtryk, demokratisk dannelse, medborgerskab og folke-lighed.

På Engelsholm Højskole skaber du, i samarbejde med vores lærere, tilknyttede kunstnere og andre specialister, det videns- og væksthus, du skal udfolde dig kreativt i.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 13.11.2012

Offentliggjort d. 13.11.2012

UDDYBENDE

Engelsholm Højskole er en grundtvigsk højskole med linjefag, der tager deres faglige udgangspunkt i

 • kunst og musik
 • den innovative, grænseoverskridende kreativitet
 • fællesskabets udviklende og forpligtende univers

Kerneværdierne er viden, vækst og venskab og giver grundlag for en dybere forståelse af, og indsigt i, musisk udtryk, kunstnerisk udtryk, demokratisk dannelse, medborgerskab og folkelighed. Kerneværdierne giver ballast og substans til din personlige vækst og kvalificering.

LÆRERNE

Vores lærere, der som oftest selv er kunstnere samt akademi- og konservatorieuddannede, skaber sammen med indkaldte kunstnere og andre specialister - og i særdeleshed sammen med eleverne - det videns- og væksthus, eleverne skal udfolde sig i.

KUNST er

 • sammen med kultur vores fælles basis.
 • samfundets spejl.
 • kreativ, kontroversiel, kritisk.
 • har kant og synlighed.
 • udfordrer.
 • vigtig for os. For dig.

VIDEN er

 • at kende historien og kulturen. Om tradition og fornyelse, om rødder og vinger.
 • at forstå kunstens teorier og traditioner. Om enkelhed og kompleksitet, om brudflader i kunsten, om kunst og samfund.
 • at lære teknikkerne at kende og finde det rigtige materiale - til den gode sang, det uudtømmelige maleri - og få en velassorteret værktøjskasse.
 • at finde de rigtige kanaler til formidling og kommunikation, management og marketing.
 • at se kunstnerisk udfoldelse som et sprog, - spørgsmål og svar - til samfundet omkring dig.
 • at finde dit personlige fundament, dit afsæt for kunstnerisk virksomhed.

VÆKST er

 • at skabe det kreative rum, DIT kreative rum, hvor du udvikler, forfiner og kvalificerer dit personlige udtryk.
 • at opsøge det innovative, det grænseoverskridende, erkendelsens øjeblik, - at gribe og begribe verden.
 • at eksperimentere, provokere, komponere, konstruere, - at finde nye veje på trådte stier.
 • at vælge dit kunstneriske ståsted, at finde det nødvendige mod.
 • at give dig selvtillid og råstyrke - en helt nødvendig forudsætning for livet som udøvende kunstner.

VENSKAB er

 • samvær,  fællesskab, samhørighed, åbenhed, oplevelser for livet.
 • at give udfordring og styrke til at være den, du er.
 • at give rum til at kvaje sig i tryghed.
 • at stå til personligt ansvar over for hinanden og fællesskabet.
 • at skabe et frugtbart forum for det frie ord og den frie debat.
 • nærhed og nærvær.